Životní situace

Úvod » Obřady, slavnostní akty » Obřady » Detaily Životní situace
  
Okruh Obřady, slavnostní akty
Kategorie Obřady
Název životní situace Vítání občánků
Základní informace

Slavnostního obřadu vítání občánků se mohou zúčastnit rodiče a prarodiče dítěte, které je občanem ČR a má trvalé bydliště na území MČ Praha 10. Standardně jsou vítány děti ve věku 4–9 měsíců, ale maximálně do 1. roku života (v případě mimořádné situace, jakou je epidemie, v průběhu které nebylo možné slavnostní obřad organizovat a uskutečnit, lze akceptovat vyšší věk dítěte). Slavnostní obřad se koná v obřadní síní Vršovického zámečku (Moskevská 120/21).

Pokud se zúčastníte vítání občánků, máte zároveň možnost zapojit se do projektu Stromy za narozené děti (informace o projektu na verejneprostory.cz).

Kdo je oprávněn jednat

Rodiče dětí.

Způsob řešení

Rodiče přihlásí dítě k obřadu formou vyplněné online přihlášky (formulář survio.com), kterou obdrží standardně i písemně v rámci pozvánky, kterou dítě zveme k obřadu na konkrétní datum a čas a je odesílána na jméno a adresu nového občánka. V případě mimořádné situace, jakou je epidemie, v průběhu které nebylo možné slavnostní obřad organizovat a uskutečnit, tedy ani zvát na konkrétní datum a čas, bude umožněno rodičům těchto zatím „nepozvaných“ dětí přihlásit se formou online přihlášky a následně po telefonické dohodě domluvit dodatečně termín uvítání dítěte do obce. 

Prostřednictvím online formuláře je zároveň možné potvrdit svůj zájem na projektu Stromy za narozené děti (informace o projektu na verejneprostory.cz).

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10 —> Kancelář starostky —> Oddělení sekretariátu starostky
(Vršovická 68, 101 38 Praha 10)

Pověřená osoba: Tereza Martinová
Úřední hodiny viz kontaktní informace úřadu.

Doklady
Poplatky a lhůty
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10