Životní situace

Úvod » Obřady, slavnostní akty » Jubilea » Detaily Životní situace
  
Okruh Obřady, slavnostní akty
Kategorie Jubilea
Název životní situace Jubilea občanů – setkání 90- a 95letých jubilantů, návštěvy 100letých jubilantů
Základní informace

Na základě rozhodnutí vedení městské části Praha 10 jsou občané, kteří se dožijí významného jubilea devadesáti a devadesáti pěti let, zváni na setkání jubilantů, která se konají zpravidla jedenkrát v kalendářním měsíci v radničním salónku v 5. patře v budově úřadu městské části, kde oslavencům osobně pogratuluje starosta nebo zástupce starosty.

Jubilantům, kteří se dožívají 100 let, může na základě požádání oslavence nebo jeho příbuzných pogratulovat osobně starostka nebo její zástupce v rámci návštěvy jubilanta v domácnosti.

Kdo je oprávněn jednat

Jubilanti nebo jejich příbuzní (děti, vnoučata).

Způsob řešení

Občanům městské části Praha 10, kteří se dožívají jubilea 90 a 95 let, je zaslána pozvánka na setkání jubilantů na konkrétní den a čas, na které v případě zájmu potvrdí svou účast vyplněním návratky, která je součástí pozvánky.

Občanům městské části Praha 10, kteří se dožívají jubilea 100 let, může osobně pogratulovat starostka nebo její zástupce v rámci návštěvy jubilanta v domácnosti na základě požádání oslavence nebo jeho příbuzných. Konkrétní termín je třeba dojednat předem telefonicky u pověřené osoby oddělení kultury, sportu a projektů.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10 —> Odbor kultury a projektů —> Oddělení kultury, sportu a projektů
(Vršovická 68, 101 38 Praha 10)

Pověřená osoba: Lydia Machová
Úřední hodiny viz kontaktní informace úřadu.

Doklady
Poplatky a lhůty
Podobné situace -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10