Kancelář starostky

Kancelář starostky zabezpečuje výkon funkce starostky MČ Praha 10 ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Dále plní úkoly související s činností Rady MČ Praha 10 a Zastupitelstva MČ Praha 10. 

Ilustrační ikona

Jméno a příjmení:Martin Bahenský

Budova/kancelář:A/405

Tel. linka:267 093 332267 093 332

Email:martin.bahensky@praha10.cz

Funkce:vedoucí oddělení sekretariátu starostky

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 448

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bahenský Martin A/405 267 093 332267 093 332 vedoucí oddělení sekretariátu starostky
Beneš Petr A/403A 267 093 442267 093 442 místostarosta
Broučková Ivana A/403C 267 093 579267 093 579 asistent/ka členů RMČ
Březinová Anna A/A 112 referent/ka oddělení tiskového
Čepová Eliška C/315 Referent - dohoda
Fišerová Kristýna A/406 267 093 324267 093 324 asistentka starostky
Hájková Iva B/438 267 093 210267 093 210 Vedoucí odd. strategického rozvoje a participace
Hamrník Jan B/439 267 093 123267 093 123 vedoucí oddělení tiskového
Hejtmánková Miloslava A/408B 267 093 462267 093 462 referent
Huitric Šimona B/438 267 093 204267 093 204 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Hynšt Miroslav B/436 267 093 601267 093 601 koordinátor/ka webu a komunikace
Chmelová Renata A/407 267 093 446267 093 446 starostka
Janík Tomáš C/316 Referent - dohoda
Jánová Drahoslava B/419 267 093 128267 093 128 asistent/ka členů RMČ
Karlická Zuzana A/ 267 093 333267 093 333 asistent/ka členů RMČ
Kašpar David A/414 267 093 132267 093 132 místostarosta
Kociánová Petra A/408B 267 093 455267 093 455 referent
Kočí Michal A/415 267 093 574267 093 574 Uvolněný člen RMČ
Komrsková Jana A/403B 267 093 131267 093 131 1. místostarostka
Kopecký Martin C/327 267 093 245267 093 245 předseda výboru kontrolního
Koumarová Olga B/420 267 093 243267 093 243 Uvolněný člen RMČ
Kubištová Lada A/408A 267 093 568267 093 568 vedoucí oddělení R a Z
Kulhavá Šárka A/413 267 093 244267 093 244 asistent/ka členů RMČ
MacGregor Pelikánová Radka A/520A 267 093 135267 093 135 právník/právnička
Maršálek Milan C/317 267 093 473267 093 473 předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
Martínková Jana B/438 267 093 211267 093 211 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Martinová Tereza B/454 267 093 212267 093 212 referent/ka ceremonie, partnerská města a protokol
Mikoláš Ivan C/302 267 093 569267 093 569 předseda výboru pro strategické investice a veřejné zakázky
Ničová Tereza A/406 267 093 448267 093 448 asistentka starostky
Parbusová Jitka B/440 267 093 497267 093 497 referent/ka oddělení tiskového
Paterová Ivana C/308 267 093 420267 093 420 vedoucí interního auditu
Pencák Marcel B/436 267 093 326267 093 326 referent/ka oddělení tiskového
Pobuda Mikuláš C/304 267 093 282267 093 282 předseda výboru sociálního a zdravotního
Pohanková Soňa C/316 267 093 246267 093 246 asistent/ka předsedů výborů ZMČ
Popelová Ilona B/426 267 093 134267 093 134 právník/právnička
Sedmihradská Lucie A/412 267 093 228267 093 228 uvolněná členka RMČ
Sekal Martin A/402 267 093 443267 093 443 místostarosta
Smetanová Ivana C/303 267 093 121267 093 121 asistent/ka předsedů výborů ZMČ
Špetová Vladimíra B/438 267 093 204267 093 204 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Tůmová Jana A/403C 267 093 447267 093 447 asistent/ka členů RMČ
Týcová Ivana C/309 267 093 240267 093 240 metodik/čka
Vaculová Lenka B/440 referent/ka oddělení tiskového
Valovič Martin A/400 267 093 133267 093 133 místostarosta
Vávrová Kateřina A/408 267 093 639267 093 639 referent
Vincúrová Tereza A/518 267 093 214267 093 214 vedoucí oddělení právního
Vlček Václav C/315 267 093 335267 093 335 předseda výboru pro sport a volnočasové aktivity
Vltavská Jana A/401 267 093 647267 093 647 asistent/ka členů RMČ

Seznam nejdůležitějších právních předpisů, kterými se Kancelář starostky při své činnosti řídí (vždy v platném znění):

 1. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 2. Vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 3. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 4. Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 5. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 6. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
 7. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 8. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 9. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 10. Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
 11. Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Dotazy a připomínky občanů adresované kanceláři starostky jsou řešeny jednotlivě ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, případně jako stížnost ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace.