Kancelář starostky

Kancelář starostky zabezpečuje výkon funkce starostky MČ Praha 10 ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Dále plní úkoly související s činností Rady MČ Praha 10 a Zastupitelstva MČ Praha 10. 

Ilustrační ikona

Jméno a příjmení:Martin Bahenský

Budova/kancelář:A/405

Tel. linka:267 093 332267 093 332

Email:martin.bahensky@praha10.cz

Funkce:vedoucí oddělení sekretariátu starostky

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 448

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Martin Bahenský A/405 267 093 332267 093 332 vedoucí oddělení sekretariátu starostky
Petr Beneš A/403A 267 093 442267 093 442 místostarosta
Ivana Broučková / 267 093 579267 093 579 asistent/ka členů RMČ
Anna Březinová A/112 267 093 301267 093 301 referent/ka oddělení tiskového
Eliška Čepová C/315 Referent - dohoda
Zuzana Dousková B/420 267 093 243267 093 243 asistent/ka členů RMČ
Kristýna Fišerová A/406 267 093 324267 093 324 asistentka starostky
Iva Hájková B/438 267 093 210267 093 210 Vedoucí odd. strategického rozvoje a participace
Jan Hamrník B/439 267 093 123267 093 123 vedoucí oddělení tiskového
Miloslava Hejtmánková A/408B 267 093 462267 093 462 referent
Miroslav Hynšt B/436 267 093 601267 093 601 koordinátor/ka webu a komunikace
Renata Chmelová A/407 267 093 446267 093 446 starostka
Tomáš Janík C/316 Referent - dohoda
Drahoslava Jánová B/419 267 093 128267 093 128 asistent/ka členů RMČ
Adam Jareš A/405 267 093 457267 093 457 vedoucí oddělení právního
David Kašpar A/414 267 093 132267 093 132 místostarosta
Petra Kociánová A/408B 267 093 455267 093 455 referent
Michal Kočí A/415 267 093 574267 093 574 Uvolněný člen RMČ
Jana Komrsková A/403B 267 093 131267 093 131 1. místostarostka
Martin Kopecký C/327 267 093 245267 093 245 předseda výboru kontrolního
Olga Koumarová B/420 267 093 243267 093 243 Uvolněný člen RMČ
Lenka Kroužilová B/438 267 093 204267 093 204 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Lada Kubištová A/408A 267 093 568267 093 568 vedoucí oddělení R a Z
Šárka Kulhavá A/413 267 093 244267 093 244 asistent/ka členů RMČ
Radka MacGregor Pelikánová A/520A 267 093 134267 093 134 právník/právnička
Milan Maršálek C/317 267 093 473267 093 473 předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
Jana Martínková B/438 267 093 211267 093 211 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Ivan Mikoláš C/302 267 093 569267 093 569 předseda výboru pro strategické investice a veřejné zakázky
Tereza Ničová A/406 267 093 448267 093 448 asistentka starostky
Jitka Parbusová B/440 267 093 497267 093 497 referent/ka oddělení tiskového
Ivana Paterová C/308 267 093 420267 093 420 vedoucí interního auditu
Marcel Pencák B/436 267 093 326267 093 326 referent/ka oddělení tiskového
Mikuláš Pobuda C/304 267 093 282267 093 282 předseda výboru sociálního a zdravotního
Soňa Pohanková C/316 267 093 246267 093 246 asistent/ka předsedů výborů ZMČ
Věra Procházková A/401 267 093 325267 093 325 asistent/ka členů RMČ
Lucie Sedmihradská A/412 267 093 228267 093 228 Uvolněný člen RMČ
Martin Sekal A/402 267 093 443267 093 443 místostarosta
Ivana Smetanová C/303 267 093 121267 093 121 asistent/ka předsedů výborů ZMČ
Lucie Stach A/403 267 093 447267 093 447 asistent/ka členů RMČ
Simona Šimková A/415 267 093 574267 093 574 asistent/ka členů RMČ
Jana Šulcová C/309 267 093 684267 093 684 Referent - dohoda
Ivana Týcová C/309 267 093 240267 093 240 metodik/čka
Lenka Vaculová B/440 referent/ka oddělení tiskového
Martin Valovič A/400 267 093 133267 093 133 místostarosta
Kateřina Vávrová A/408 267 093 639267 093 639 referent
Václav Vlček C/315 267 093 335267 093 335 předseda výboru pro sport a volnočasové aktivity
Jana Vltavská A/401 267 093 647267 093 647 asistent/ka členů RMČ

Seznam nejdůležitějších právních předpisů, kterými se Kancelář starostky při své činnosti řídí (vždy v platném znění):

 1. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 2. Vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 3. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 4. Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 5. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 6. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
 7. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 8. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 9. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 10. Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
 11. Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Dotazy a připomínky občanů adresované kanceláři starostky jsou řešeny jednotlivě ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, případně jako stížnost ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10