Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 3. 6. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka

v oddělení přípravy veřejných zakázek

v   Odboru majetkoprávním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka

s místem výkonu práce Praha,

 v platové třídě 9

 

MČ Praha 10 nabízí nadstandartní finanční ohodnocení (vedle platu, sestávajícího ze základního tarifu a osobního ohodnocení podle výkonu), poskytuje zaměstnanecké benefity v roční výši 15 000,- Kč (lze využít na stavební spoření, penzijní připojištění, rekreaci, apod.), stravenkový paušál, pružnou pracovní dobu a moderní pracovní prostředí.  Zaměstnancům poskytujeme navíc 4 sick days. Jsme spolehlivým a korektním zaměstnavatelem, s dobrou dopravní dostupností veřejnou dopravou. MČ Praha 10 nabízí možnost nájmu obecního bytu za 165 Kč/m2.

 

Do našeho přátelského kolektivu hledáme nového člena týmu, spolehlivou, zodpovědnou a nekonfliktní osobu se smyslem pro detail. Měla by Vám být blízká práce v administrativě (předchozí praxe v rámci územní samosprávy vítána) a samostatný, precizní výkon práce. Čeká Vás odborné zaškolení a práce v pohodovém kolektivu. Nabízíme rozmanitou práci s možností realizace našeho vzdělání a osobnosti v mnoha oblastech veřejné správy.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Náplní práce: zpracování a evidence dokumentace veřejných zakázek a zajišťování zadávání veřejných zakázek. Dále například příprava smluv o dílo, práce ve VVZ a správa profilu zadavatele.

 

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

ekonomické, případně stavební

požadované znalosti

znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), práce v administrativě, předchozí praxe v rámci územní samosprávy vítána

další dovednosti, schopnosti

organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, preciznost

 

          

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 24. 6. 2024 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka v oddělení přípravy veřejných zakázek v Odboru majetkoprávním ÚMČ Praha 10“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Praha 31. 5. 2024

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

 

zasláno pondělí 3. června 2024, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat