Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka pro ZŠ

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje 7. 6. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka pro ZŠ

v oddělení pedagogicky-metodických a kontrolních činností

v   Odboru školství ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka pro ZŠ

s místem výkonu práce Praha,

 v platové třídě 9

 

Hledáme posilu do našeho pracovního týmu. Zakládáme si na vzájemné spolupráci, flexibilitě a operativním řešení vyvstalých otázek. Očekáváme samostatnost, základní orientaci ve školských právních předpisech, vstřícnost a profesionalitu při jednání se zřizovanými školami, vysoké pracovní nasazení. Pedagogická praxe a zkouška odborné způsobilosti pro výkon správních činností ve školství výhodou.

 

MČ Praha 10 nabízí nadstandartní finanční ohodnocení (vedle platu, sestávajícího ze základního tarifu a osobního ohodnocení podle výkonu), poskytuje zaměstnanecké benefity v roční výši 15 000,- Kč (lze využít na stavební spoření, penzijní připojištění, rekreaci, apod.), stravenkový paušál, pružnou pracovní dobu a moderní pracovní prostředí.  Zaměstnancům poskytujeme navíc 4 sick days. Jsme spolehlivým a korektním zaměstnavatelem, s dobrou dopravní dostupností veřejnou dopravou. MČ Praha 10 nabízí možnost nájmu obecního bytu

 za 165 Kč/m2.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

pedagogický

požadované znalosti

právní předpisy v oblasti vzdělávání, práce na PC (základní uživatelská schopnost – Word, Excel, Intranet, Outlook, E-Spis) zkouška zvláštní odborné způsobilosti (lze složit i po nástupu) nebo adekvátní studium či jiná zkouška

další dovednosti, schopnosti

praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána, dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, učenlivost, flexibilita, vstřícný vztah k administrativě

                

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 24. 6. 2024 v podatelně ÚMČ Praha 10 - adresa:

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00

 

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka pro ZŠ v oddělení pedagogicky-metodických a kontrolních činností v Odboru školství ÚMČ Praha 10“.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Praha 5. 6. 2024

 

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

 

zasláno čtvrtek 6. června 2024, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat