Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka pro správu poplatků z hazardu

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10 JUDr. Janou Hatalovou, MBA

vyhlašuje 23. 2. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka pro správu poplatků z hazardu

v oddělení místních příjmů

v   Odboru ekonomickém ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka pro správu poplatků z hazardu

s místem výkonu  práce Praha,

 v platové třídě 9

 

Rádi komunikujete s lidmi? Máte zájem pracovat ve výborném přátelském kolektivu ochotném Vám vždy poradit při řešení problémového úkolu?

Pokud jste byl/a alespoň 3 roky v pracovním procesu nebo máte praxi ve veřejné správě, neváhejte a přihlaste se k nám do výběrového řízení na výše uvedenou pozici.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

ekonomický

požadované znalosti

dobrá znalost práce na PC v Microsoft Office, obecná orientace v právních předpisech

další dovednosti, schopnosti

organizační schopnosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, flexibilita a psychická odolnost

 

Nabízíme: slušné jednání, osobní ohodnocení dle pracovního výkonu, skvělý pracovní kolektiv, stabilní pracovní prostředí, možnost stravování přímo v jídelně budovy za významného přispění z fondu zaměstnavatele (FZ) a také možnost čerpání příjemných benefitů z nabídky FZ dle vlastní volby

Praxe ve veřejné správě výhodou.

                  

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  16. 3. 2021 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka pro správu poplatků z hazardu v v oddělení místních příjmů v Odboru ekonomickém ÚMČ Praha 10“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

V Praze dne 22. 2. 2021

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

                                                                                             

zasláno úterý 23. února 2021, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10