Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka ochrany ovzduší

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10 JUDr. Janou Hatalovou, MBA

vyhlašuje dne 2. 3. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka ochrany ovzduší

v referátu ochrany ovzduší a zvířat

v oddělení životního prostředí

v   Odboru životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka ochrany ovzduší

s místem výkonu práce Praha,

 v platové třídě 10

 

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Stručný popis pozice: státní správa v oblasti ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu, vydávání stanovisek, kontroly fyzických a právnických osob

                                     

Další požadavky:

 

požadované vzdělání

 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření

 

zemědělské, životní prostředí, chemické, přírodní vědy

požadované znalosti

 

znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), zkouška  zvláštní odborné způsobilosti v oblasti ochrany ovzduší nebo ZPF výhodou (lze složit i po nástupu)

 

 

další dovednosti, schopnosti

 

organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost

 

 

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, benefitový systém (kultura, sport, cestování apod.), osobní ohodnocení, příspěvek na stravování, pevná pracovní doba, další vzdělávání atd.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  23. 3. 2021 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka ochrany ovzduší v referátu ochrany ovzduší a zvířat v oddělení životního prostředí v Odboru životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ Praha 10“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

V Praze dne 1. 3. 2021

 

  JUDr. Jana Hatalová, MBA

  tajemnice ÚMČ Praha 10

zasláno úterý 2. března 2021, -

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10