Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka – dopravní přestupky

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 12. 6. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka –  dopravní přestupky

v referátu právním

v oddělení státní správy

v   Odboru dopravy ÚMČ Praha 10

 

 

sjednaný druh práce:

referent/ka – dopravní přestupky

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě 10

 

(4 pracovní pozice)

 

 

 

MČ Praha 10 nabízí nadstandartní finanční ohodnocení, pracovní úvazek na HPP v platové třídě 10 (základní plat podle započitatelné praxe 23 390  -  34 370 Kč + osobní příplatek, mimořádné odměny dle dosažených pracovních výsledků). Poskytuje zaměstnanecké benefity v roční výši 15 000,- Kč (lze využít na stavební spoření, penzijní připojištění, rekreaci, apod.), stravenkový paušál, pružnou pracovní dobu a moderní pracovní prostředí.  Zaměstnancům poskytujeme navíc 4 sick days. Jsme spolehlivým a korektním zaměstnavatelem, s dobrou dopravní dostupností veřejnou dopravou. MČ Praha 10 nabízí možnost nájmu obecního bytu za 165 Kč/m2.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

Náplň práce:

 • zajišťování výkonu přestupkové agendy na úseku dopravně správních agend
 • provádění úkonů v řízení o přestupcích dle zákona §§ 125 c) až 125 f), č. 361/2000

        Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v rámci městské části

 • konání nezbytných opatření k vymožení uložených pokut a nákladů správního řízení                                   

Další požadavky:

požadované vzdělání

 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Ideální je VŠ vzdělání v oboru právo, nicméně možnost ucházet se o pozici mají i kandidáti se vzděláním SŠ s maturitou, VOŠ a VŠ v rámci jiných než právních oborů, kteří budou ochotni v rámci 18 měsíců zvládnout zkoušku odborné způsobilosti ZOZ

požadovaný obor, zaměření

dopravně-právní směr výhodou

požadované znalosti

 

dobrá orientace v oblasti přestupkového a správního práva, zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících (lze složit i po nástupu), zkušenosti s přestupkovým řízením, popř. správním řízením nezbytné,

znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)

další dovednosti, schopnosti

organizační schopnosti, výborné komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, samostatnost, příjemné vystupování, odolnost vůči stresu

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 3. 7. 2024 v podatelně ÚMČ Praha 10 - adresa:

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vinohradská 3218/169, 100 00, Praha 10 - Strašnice

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka – dopravní přestupky v referátu právním v oddělení státní správy v Odboru dopravy ÚMČ Praha 10“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Praha 10. 6. 2024

 

 

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

 

zasláno středa 12. června 2024, -

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat