Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

právník - přestupkář

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10 JUDr. Janou Hatalovou, MBA

vyhlašuje dne 11. 2. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

právník - přestupkář

v oddělení přestupkovém

v   Odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

právník - přestupkář

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě 10

pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené

 

Hledáte zajímavou práci, která není stereotypní, při které uplatníte své vysokoškolské vzdělání – magisterské vzdělání v oboru právo nebo bakalářské vzdělání v jiném oboru? Nabízíme Vám samostatnou práci v malém tvůrčím kolektivu oddělení přestupků. Nejedná se o klasickou administrativní činnost, nýbrž o samostatné vedení přestupkových řízení. Při vydávání správních rozhodnutí uplatníte nejen svou znalost přestupkového a správního práva, ale i svou schopnost analytického myšlení a dobré vyjadřovací schopnosti v písemném projevu. Požadujeme: dobrou znalost přestupkového práva, komunikační schopnosti, znalost práce na PC, spolehlivost, pečlivost a schopnost učit se novým věcem. Tato pracovní pozice je vhodná i pro absolventy škol, kteří zde získají praxi v oboru státní správy. Pracovní pozice je zařazena v 10. platové třídě, ale součástí platu je též osobní příplatek ve výši odpovídající Vašemu pracovnímu nasazení. Dále Vám můžeme nabídnout dovolenou v rozsahu 5 týdnů, závodní stravování a širokou škálu benefitů, se kterou Vás podrobně seznámíme na osobním pohovoru.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

                               

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

 

vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, nebo vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti (v tomto případě dle § 111 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je třeba prokázat po nástupu odbornou způsobilost zkouškou)

požadovaný obor, zaměření

právní nebo bezpečnostně právní směr výhodou

požadované znalosti

 

dobrá orientace v oblasti přestupkového a správního práva, zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku (lze složit i po nástupu), zkušenosti s přestupkovým řízením popř. správním řízením jsou výhodou, znalost práce na PC

další dovednosti, schopnosti

dobré vyjadřovací schopnosti (jak v mluveném, tak písemném projevu), schopnost analytického myšlení, schopnost samostatného rozhodování, organizační a komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  5. 3. 2021 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: právník – přestupkář v oddělení přestupkovém v Odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10 – doba určitá.“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

 

V Praze dne 10. 2. 2021

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

                                                                                           

zasláno čtvrtek 11. února 2021, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10