Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

metodik/metodička – kontrolor/kontrolorka

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 19. 9. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

metodik/metodička – kontrolor/kontrolorka

v oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím

v   Odboru kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

metodik/metodička – kontrolor/kontrolorka

s místem výkonu  práce Praha,

 v platové třídě 10

 

 

Odbor kontroly a komunikace Úřadu městské části Praha 10 hledá nového kolegu či kolegyni na pracovní pozici metodik-kontrolor v oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím. Požadujeme především spolehlivost, pečlivost a zájem o oblast veřejného práva, problematiky lidských práv a práv občanů územního samosprávného celku. Rádi uvítáme kolegu či kolegyni se schopností analytického myšlení, samostatným a originálním úsudkem při řešení neobvyklých situací, schopností pracovat v kolektivu s dobrou znalostí českého jazyka. Nabízíme rozmanitou náplň práce v přátelském kolektivu, přičemž jednou z hlavních pracovních činností je metodické vedení ostatních úseků úřadu v rámci aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím v místních podmínkách. Kromě stabilního platu a zaměstnání nabízíme širokou paletu zaměstnaneckých benefitů a ostatních výhod.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

                                    

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření

veřejná správa

 

požadované znalosti

 

uživatelská znalost IT (aplikací MS Office, ASPI, Internet), orientace v oblasti veřejné správy, znalost zákona č. 131/2000 Sb., a souvisejících právních předpisů (předchozí praxe v této oblasti vítána), znalost zákona č. 500/2004 Sb., 106/1999 Sb., a právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů výhodou

další dovednosti, schopnosti

dobré komunikační schopnosti (slovem i písmem), příjemné vystupování, pečlivost, spolehlivost, samostatnost a psychická odolnost, ochota dále se vzdělávat

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  10. 10. 2023 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: metodik/metodička – kontrolor/kontrolorka v oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím v Odboru kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10“.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Praha 18. 9. 2023

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10                                                                                             

 

zasláno úterý 19. září 2023, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat