Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

metodik/metodička – kontrolor/kontrolorka

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10 JUDr. Janou Hatalovou, MBA

vyhlašuje dne 23. 2. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

metodik/metodička – kontrolor/kontrolorka

v oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím

v   Odboru kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

metodik/metodička – kontrolor/kontrolorka

s místem výkonu  práce Praha,

 v platové třídě 10

 

(2 pracovní pozice)

 

Odbor kontroly a komunikace Úřadu městské části Praha 10 hledá nového kolegu či kolegyni na pracovní pozici metodik-kontrolor v oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím. Požadujeme především spolehlivost, pečlivost a zájem o oblast veřejného práva, problematiky lidských práv a práv občanů územního samosprávného celku. Rádi uvítáme kolegu či kolegyni se schopností analytického myšlení, samostatným a originálním úsudkem při řešení neobvyklých situací, schopností pracovat v kolektivu s dobrou znalostí českého jazyka. Nabízíme rozmanitou náplň práce v přátelském kolektivu, přičemž jednou z hlavních pracovních činností je metodické vedení ostatních úseků úřadu v rámci aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím v místních podmínkách. Kromě stabilního platu a zaměstnání nabízíme širokou paletu zaměstnaneckých benefitů a ostatních výhod.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

                                     

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření

veřejná správa

požadované znalosti

 

uživatelská znalost IT (aplikací MS Office, ASPI, Internet), orientace v oblasti veřejné správy, znalost zákona č. 131/2000 Sb., a souvisejících právních předpisů (předchozí praxe v této oblasti vítána), znalost zákona č. 500/2004 Sb., 106/1999 Sb., a právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů výhodou

další dovednosti, schopnosti

dobré komunikační schopnosti (slovem i písmem), příjemné vystupování, pečlivost, spolehlivost, samostatnost a psychická odolnost, ochota dále se vzdělávat

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  16. 3. 2021 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: metodik/metodička – kontrolor/kontrolorka v oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím v Odboru kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10“.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

V Praze dne 22. 2. 2021

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

                                                                                           

zasláno úterý 23. února 2021, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10