Formuláře a dokumenty

Úvod » Odbor dopravy
  

Soubory dle oborů

Soubory ke stažení


Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Ohlášení užívání veřejného prostranství, které nejsou ve správě TSK

Ohlášení užívání veřejného prostranství na pozemcích, které nejsou ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy za účelem: tržní místo, pevný stánek, místo pro nabídku zboží, kulturní akce, reklamní akce, rekl. zařízení

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25) za účelem provozování: pevného stánku...

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25) za účelem provozování: pevného stánku, tržního místa, místa pro nabídku zboží, kulturní akce, reklamní akce, reklamní zařízení (např. poutač typu A)

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25) pro umístění_restaurační zahrádky...

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25) pro umístění_restaurační zahrádky nebo předsunutého prodejního místa + Ohlášení užívání veřejného prostranství

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vyhrazené parkoviště pro držitele ZTP a ZTP/P

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro zřízení nového/obnovení stávajícího vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/ZTP-P

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – stavební zábory a výkopové práce

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25) nebo o povolení uzavírky (§ 24) – stavební zábory a výkopové práce

Formulář Stáhnout ()
Zvláštního užívání komunikace pro potřeby audiovizuální tvorby

Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace pro potřeby filmových a televizních děl, reklamních spotů + Ohlášení užívání veřejného prostranství

Formulář Stáhnout ()
Umístění a provozování reklamního zařízení

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (umístění a provozování reklamního zařízení) + Ohlášení užívání veřejného prostranství

Formulář Stáhnout ()
Připojení na pozemní komunikaci

Žádost o povolení připojení na pozemní komunikaci

Formulář Stáhnout ()
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Žádost o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (místní komunikace II., III. a IV. třídy)

Formulář Stáhnout ()