Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Dle novelizovaných platných zákonů se všechna „hlášení o produkci a nakládání s odpady“ poprvé v roce 2012 podávají prostřednictvím ISPOP - dle zákona číslo 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP. Znamená to, že hlášení se již nedá podávat v papírové formě, nedá se podávat ani v elektronické formě na příslušný úřad. Hlášení je třeba podat na ISPOP vždy do 28. 2. následujícího roku.

 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady se zasílá POUZE prostřednictvím ISPOP a to pouze v elektronické podobě.
Pro podávání „hlášení“ do ISPOP je nutná registrace v ISPOP.
https://www.ispop.cz

 

Další informace referátu odpadů