Životní situace

Úvod » Životní prostředí » Nakládání s odpady » Detaily Životní situace
  
Okruh Životní prostředí
Kategorie Nakládání s odpady
Název životní situace Zajištění (změna nebo zrušení) svozu odpadu, nakládání s odpady na území MČ Praha 10
Základní informace

Zajištění svozu komunálního odpadu:
Vlastník či správce objektu je povinen zajistit svoz smíšeného komunálního odpadu a to v dostatečné míře a frekvenci. Za minimální dostatečný objem nádoby se považuje 28l/osoba/týden.


Sběrné dvory hl. m. Prahy:
Sběrné dvory hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu)
V současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu (portalzp.praha.eu) odpadu do sběrného dvora.


Velkoobjemové kontejnery:
O stanovištích a termínech přistavení velkoobjemových kontejnerů (tzv. VOK), rozhodují městské části a o tomto informují občany prostřednictvím:

Svoz provádí příslušná svozová společnost - na území MČ Praha 10 společnost AVE CZ (ave.cz), která je také zodpovědná za čistotu na stanovišti kontejneru a za úklid po jeho odvezení.


Mobilní svoz nebezpečného odpadu:
Občané hlavního města Prahy (s trvalým pobytem) mohou odevzdat zdarma nebezpečný odpad obsluze svozového vozidla.
Na území MČ Praha 10 je mobilní svoz nebezpečného odpadu zajištěn (verejneprostory.cz).

Kdo je oprávněn jednat

Zajištění (změna, zrušení) svozu odpadu:

 • vlastník objektu (správce)
 • případně pověřená osoba

Odevzdání odpadu do sběrného dvora, VOKu, mobilního sběrného místa:

 • občan hl. m. Prahy s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, resp. městské části Praha 10
Způsob řešení

Zajištění nové sběrné nádoby:

 • vlastník objektu kontaktuje příslušnou svozovou společnost (www.ave.cz), se kterou sepíše Prohlášení plátce poplatku (podmínky svozu) a určí se poplatek za odvoz odpadu.

Užívání již stávající sběrné nádoby: 

 • žadatel kontaktuje vlastníka objektu, u kterého je daná sběrná nádoba (popelnice, kontejner, apod.).
 • vlastníci mohou být:
  • soukromá osoba (např. majitel domu, správce)
  • úřad příslušné MČ (pronajímatel bytu, zahrádek, apod.)
  • MHMP (pronajímatel bytu, zahrádek, apod.)

Změna objemu sběrné nádoby:

 • vlastník objektu kontaktuje příslušnou svozovou společnost (www.ave.cz), se kterou sepíše nové Prohlášení plátce poplatku (podmínky svozu) a určí se poplatek za odvoz odpadu

Zrušení svozu komunálního odpadu:

 • vlastník objektu kontaktuje příslušnou svozovou společnost, se kterou má uzavřenu smlouvu a ukončí smluvený svoz odpadu dle podmínek provozovatele služeb
  • žadatel kontaktuje vlastníka objektu, u kterého je daná sběrná nádoba (popelnice, kontejner, apod.).
 • vlastníci mohou být:
  • soukromá osoba (např. majitel domu, správce)
  • úřad příslušné MČ (pronajímatel bytu, zahrádek, apod.)
  • MHMP (pronajímatel bytu, zahrádek, apod.)

Sběrné dvory:

 • řeší se odevzdáním objemného odpadu v některém sběrném dvoře, který se nachází na území hl. m. Prahy

Velkoobjemové kontejnery:

 • občan MČ Praha 10 je oprávněn odložit do přistaveného VOKu na území MČ Praha 10 objemný odpad, který není možné odložit do nádob určených na smíšený nebo tříděný odpad

Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

 • řeší se odevzdáním nebezpečného odpadu obsluze na k tomu určeném místě
Kde lze řešit

Zajištění (změna, zrušení) svozu odpadu:

 • u příslušné svozové společnosti, která zajišťuje svoz odpadu v příslušné městské části. V případě MČ Praha 10 svoz zajišťuje www.ave.cz.

 

Sběrné dvory hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu)

Velkoobjemové kontejnery (VOK):


Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

 • na místě určeném k mobilnímu sběru nebezpečného odpadu
 • stanoviště na území MČ Praha 10 jsou uvedena v harmonogramu (verejneprostory.cz)
Doklady

Zajištění (změna, zrušení) svozu komunálního odpadu:

 • Občané, správci a fyzické osoby jako vlastníci objektu:
  • vyplněné a žadatelem podepsané Prohlášení plátce poplatku – k dispozici v zákaznických centrech svozových společností nebo na webových stránkách svozových společností – AVE CZ (www.ave.cz)
  • kopie výpisu z katastru nemovitostí, popř. kupní smlouva
  • občanský průkaz

 

 • Právnické subjekty jako vlastníci objektu:
  • vyplněné a žadatelem podepsané Prohlášení plátce poplatku – k dispozici v zákaznických centrech svozových společností nebo na webových stránkách svozových společností – AVE CZ (www.ave.cz)
  • kopie výpisu z katastru nemovitostí, popř. kupní smlouva
  • bankovní spojení
  • razítko
  • případně pověření oprávněné osoby


Sběrné dvory hl. m. Prahy:

 • občanský průkaz

Velkoobjemové kontejnery:

 • doklady a formuláře nejsou stanoveny

Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

 • občanský průkaz
Poplatky a lhůty

Poplatky:

Výše poplatku za směsný komunální odpad viz Portál životního prostředí HMP.

Sběrné dvory:

 • všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma, s výjimkou:
  • pneumatik (z osobních vozů, bez ráfků) – je zpoplatněno
  • více jak 1 m3 stavebního odpadu za měsíc

Velkoobjemové kontejnery (VOK):

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

 • pro občany hl. m. Prahy s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy zdarma


Lhůty:
Zajištění svozu komunálního odpadu:

– hradí se 2x ročně Magistrátu hl. m. Prahy

 • bezhotovostně bankovním převodem
 • inkasem
 • v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A
 • v hotovosti v klientském centru PPF banky a.s.
 • v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MHMP


Sběrné dvory, VOK, mobilní svoz nebezpečného odpadu:

Nejčastější otázky
 • Můj soused pravidelně pálí na zahradě komunální odpad, včetně pet lahví apod., dá se s tím něco dělat?
 • Jak mám jako podnikající osoba správně nakládat s vyprodukovaným odpadem?
 • Pokud reklamuji např. nevyvezení sběrné nádoby ve stanoveném termínu, je nutné vyplnit formulář či doložit nějaké další dokumenty?
 • Pokud chci podat stížnost na neprovedený svoz odpadu, kde tak mohu učinit?
 • Lze ve sběrnách nebezpečného odpadu odevzdat také nepoužité léky nebo nefunkční teploměry?
 • Je nějak omezeno množství nebezpečného odpadu, které lze odevzdat?
 • Pokud nemám trvalé bydliště na území hl. m. Prahy, mohu nebezpečný odpad odevzdat za poplatek?
 • Co mohu obsluze vozu pro mobilní sběr nebezpečného odpadu odevzdat?
 • Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?
 • Co lze odložit do velkoobjemového kontejneru?
 • Je povolen vjezd vozidlům do areálu sběrného dvora?
 • Mohu zdarma odevzdat jakýkoli objemný odpad, když mám na území hl. m. Prahy trvalé bydliště?
 • Co je objemný odpad, který lze odevzdat ve sběrném dvoře?
 • Jak poznám, která svozová společnost odváží odpad v místě mého trvalého bydliště?
 • Pokud chci zrušit svoz odpadu, co pro to mám udělat?
 • Přestěhovali jsme se do rodinného domu, který máme v osobním vlastnictví. Kdy si máme smluvně sjednat svoz odpadu?
 • Komu vlastně platím poplatky za svoz odpadu?
Podobné situace -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10