Referát odpadů

Jméno a příjmení:Blanka Kyselová

Funkce:vedoucí referátu odpadů

Telefon:267 093 372

E-mail:blanka.kyselova@praha10.cz

Budova, kancelář:B/303


Adresa referátu:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Babka Jan B/302 267 093 609267 093 609 referent kontrola nakládání s odpady
Kubesa Lucie B/301 267 093 407267 093 407 referent odpadů
Kyselová Blanka B/303 267 093 372267 093 372 vedoucí referátu odpadů
Vernerová Sára B/302 267 093 142267 093 142 referent odpadů

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců:

vedoucí referátu Mgr. Blanka Kyselová

 • řídí a koordinuje práci referátu
 • vede evidenci na úseku odpadového hospodářství a nakládání s odpady
 • provádí kontroly dodržování zákona o odpadech a souvisejících předpisů u původců odpadů
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • vede správní a přestupkové řízení na úseku odpadového hospodářství a zákona o hlavním městě Praze

referentka Ing. Miroslava Jirešová

 • vede evidenci na úseku odpadového hospodářství a nakládání s odpady
 • provádí kontroly dodržování zákona o odpadech a souvisejících předpisů u původců odpadů
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • vede správní a přestupkové řízení na úseku odpadového hospodářství a zákona o hlavním městě Praze

referentka Lucie Prinzová, DiS.

 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • vede správní a přestupkové řízení na úseku odpadového hospodářství a zákona o hlavním městě Praze

 

Popis činnosti oddělení viz záložka Popis činnosti.

Popis činnosti referátu:

 • zabývá se státní správou v odpadovém hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska nakládání s odpady
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti


Náplň práce jednotlivých zaměstnanců viz záložka Zaměstnanci.

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Hlášení o produkci a nakládání s odpady Formulář Stáhnout ()
Monitoring zápachu
Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu, který pochází z průmyslové výroby na území hlavního města Prahy.
Formulář Stáhnout ()
Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství – na zeleni Formulář Stáhnout ()
Ohlášení ohňostroje Formulář Stáhnout ()
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les Formulář Stáhnout ()
Žádost o odnětí pozemku ze ZPF

Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení kácení dřevin Formulář Stáhnout ()

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10