Oddělení městské zeleně a čistoty

Náplň práce oddělení:

 • vyřizuje podněty, připomínky a stížnosti občanů týkající se složek životního prostředí
 • spolupracuje s Městskou policií a Policií ČR
 • připravuje podkladové materiály pro jednání ZMČ a RMČ v oblasti životního prostředí
 • zajišťuje ekologickou osvětu včetně přípravy podkladů pro web MČ a radniční tisk
 • dohlíží na čerpání finančních prostředků na oblast životního prostředí včetně přípravy návrhu rozpočtu
 • zajišťuje údržbu ploch veřejné zeleně svěřených do správy MČ včetně evidence umístěných prvků a přípravy jejich rekonstrukce
 • zajišťuje rozvoj a revitalizaci ploch městské zeleně ve správě MČ
 • spolupracuje s Výborem pro životní prostředí a infrastrukturu
 • spolupracuje s OMP při provádění výběrových řízení na schválené investiční akce
 • kontroluje a přebírá úklidové práce prováděné pro MČ
 • provádí kontrolu pořádku na stanovištích nádob směsného i separovaného odpadu
 • zabezpečuje rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro objemný odpad
 • zajišťuje likvidaci nepovolenách skládek na veřejném prostranství
 • dohlíží na stav čistoty a údržby pozemků v soukromém vlastnictví včetně řešení případných nedostatků
 • zajišťuje výkon veřejně a obecně prospěšných prací
 • provádí povolování záborů veřejných prostranství 

Kontakty:

MMS podněty: mms@praha10.cz, 736 499 364
SMS podněty: 736 499 364
Ekolinka: 267 093 725 (záznamník)

koordinátor údržby městské zeleně: Ing. Blanka Černická, DiS., kancelář C 424, tel.: 267 093 241, e-mail: blanka.cernicka@praha10.cz

 • koordinuje správu veřejné zeleně na území městské části
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech pro kat. úz. Vršovice, Vinohrady, Michle a část Strašnic
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně 
 • připravuje podklady pro realizaci úprav parkových ploch
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně

koordinátor údržby městské zeleně: Simona Kupková, DiS., kancelář C 421, tel.: 267 093 367, e-mail: simona.kupkova@praha10.cz

 • připravuje a zajišťuje pro městskou část renovace parkových ploch a prostranství sídelní zeleně
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech: Malešický park, AVČ Gutovka
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně

referent - správa dětských hřišť a sportovišť: Ing. Petr Uher, kancelář C 421, tel.: 267 093 721, e-mail: petr.uher@praha10.cz

 • zajišťuje údržbu herních prvků a mobiliáře na dětských hřištích
 • připravuje podklady pro realizaci úprav dětských hřišť
 • zabezpečuje pravidelnou kontrolní činnost dětských hřišť
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí správu hřišť
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu dětských hřišť

referentka údržby městské zeleně: Tereza Valešová, DiS., kancelář C 424, tel: 267 093 426, e-mail: tereza.valesova@praha10.cz

 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech pro kat. úz. Záběhlice a část Strašnic
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně 
 • připravuje podklady pro realizaci úprav parkových ploch
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně

referent údržby městské zeleně: Ing. Antonín Zlatohlávek, Ph.D., kancelář C 525, tel: 267 093 551, e-mail: antonin.zlatohlavek@praha10.cz

 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech pro kat. úz. část Strašnic
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně 
 • připravuje podklady pro realizaci úprav parkových ploch
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně

zahradní architekt: Blanka Slancová, DiS., kancelář B 441, tel: 267 093 397 , e-mail: blanka.slancova@praha10.cz

 • připravuje a zajišťuje pro městskou část renovace parkových ploch a prostranství sídelní zeleně
 • zpracovává projekty úprav veřejné zeleně a květinových výsadeb
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech pro kat. úz. Malešice a část Strašnic
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně

Vedoucí oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Procházka Jiří C/423 267 093 410267 093 410 vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty

Lidé z oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Černická Blanka C/424 267 093 241267 093 241 koordinátor údržby městské zeleně
Jeřábek Jiří C/422 267 093 544267 093 544 referent - kontrola odpadů a čistoty
Kaštovský Roman C/425 267 093 365267 093 365 vedoucí referátu čistoty
Kratochvíl Lukáš C/422 267 093 357267 093 357 referent - kontrola odpadů a čistoty
Kunt Daniel C/422 267 093 444267 093 444 odpadový specialista
Kupková Simona C/421 267 093 367267 093 367 koordinátor údržby městské zeleně
Procházka Jiří C/423 267 093 410267 093 410 vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty
Slancová Blanka B/453 267 093 397267 093 397 referent - zahradní architekt
Uher Petr C/421 267 093 721267 093 721 referent - správa dětských hřišť a sportovišť
Valešová Tereza C/424 267 093 426267 093 426 referent/ka údržby městské zeleně
Zlatohlávek Antonín B/453 267 093 551267 093 551 referent/ka údržby městské zeleně

Referáty oddělení

Kategorie: Hledání v popisu:

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10