Referát odpadů

vedoucí referátu: Ing. Tomáš Nosek
kancelář B 501
tel.: 267 093 506, e-mail: tomas.nosek@praha10.cz

Řídí a koordinuje práci referátu.

Pro katastrální území Strašnice, Záběhlice, Michle

 • vede evidenci na úseku odpadového hospodářství a nakládání s odpady
 • provádí kontroly dodržování zákona o odpadech a souvisejících předpisů u původců odpadů
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • vede správní a přestupkové řízení na úseku odpadového hospodářství a zákona o hlavním městě Praze


referentka: Ing. Miroslava Jirešová
kancelář B 502
tel.: 267 093 407, e-mail: miroslava.jiresova@praha10.cz

Pro katastrální území Vršovice, Vinohrady, Malešice
 • vede evidenci na úseku odpadového hospodářství a nakládání s odpady
 • provádí kontroly dodržování zákona o odpadech a souvisejících předpisů u původců odpadů
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • vede správní a přestupkové řízení na úseku odpadového hospodářství a zákona o hlavním městě Praze

 

referentka: Ing. Dagmar Bavorová/Lucie Prinzová, DiS.
kancelář B 502
tel.: 267 093 609, e-mail: dagmar.bavorova@praha10.czlucie.prinzova@praha10.cz
 
 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska nakládání s odpady, ochrany zeleně a dopadu na přírodu a krajinu
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku odpadového hospodářství

 

referent ref.ochrany přírody a odpadů : Ing. Tomáš Nosek

kancelář č. B 506a
tel.: 267 093 649, e-mail: tomas.nosek@praha10.cz

 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska nakládání s odpady, ochrany zeleně a dopadu na přírodu a krajinu
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku odpadového hospodářství

 

Náplň práce referátu:

 • zabývá se státní správou v odpadovém hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska nakládání s odpady
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Kyselová Blanka B/504 267 093 372267 093 372 vedoucí referátu odpadů

Personální obsazení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jirešová Miroslava B/502 267 093 407267 093 407 referent odpadů
Kyselová Blanka B/504 267 093 372267 093 372 vedoucí referátu odpadů
Prinzová Lucie B/502 267 093 609267 093 609 referent odpadů

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10