Adresář

Úvod » Odbor dopravy » Oddělení státní správy » Referát posuzování PD a kontroly v ob. dopravy a i » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Ing. Martin Dejnožka
Tel. linka 267 093 267267 093 267
Email
Funkce vedoucí referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a inženýrských sítí
Začlenění Referát posuzování PD a kontroly v ob. dopravy a i
Budova A
Kancelář 511B