Budovy K, V a H (vstupní hala) uváděné u zaměstnanců v adresáři se nacházejí na adrese:

  • Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 (mapa)

Adresář

Úvod » Odbor dopravy » Oddělení státní správy » Referát posuzování PD a kontroly v ob. dopravy a i » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Ing. Martin Dejnožka
Tel. linka 267 093 267267 093 267
Email
Funkce vedoucí referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a inženýrských sítí
Začlenění Referát posuzování PD a kontroly v ob. dopravy a i
Budova K
Kancelář 513