Informace o vlastnících a správcích inženýrských sítí - eUtilityReport

Magistrát hlavního města Prahy podpořil nasazení služby e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.

Tato služba je dostupná na adrese http://cz.mawis.eu/praha/.           

Kompletní seznam subjektů technické infrastruktury v územní působnosti stavebního úřadu hl. m. Prahy naleznete zde: výpis z RSTI

Poskytování služeb "e-Služby TI" - eUtilityReport

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10