Mimořádné výhody III. stupně - průkaz ZTP/P

Mimořádné výhody III. stupně (průkazka ZTP/P) se přiznávají zejména v těchto případech postižení:

  • anatomická nebo funkční ztráta dvou končetin,
  • současné ztrnutí páteře i velkých kloubů v konečném stádiu Bechtěrevovy nemoci,
  • závažné mentální postižení stupně imbecility nebo idiocie,
  • úplná nebo praktická slepota obou očí,
  • úplná nebo praktická hluchota u dětí do skončení docházky do základní školy,
  • trvalé nebo dlouhodobé těžké multiorgánové selhávání, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti občana.


Výhody plynoucí ze skutečnosti, že byly občanu přiznány mimořádné výhody III. stupně (průkazka ZTP/P) pro těžce zdravotně postižené občany:

  • výhody uvedené v bodech 1 a 2,
  • nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,
  • u úplně a prakticky nevidomých nárok na bezplatnou dopravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10