Adresář

Úvod » Odbor sociální » Oddělení sociální práce » Referát sociální práce » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Libor Koželuh DiS.
Tel. linka 267 093 554267 093 554
Email
Funkce sociální pracovník
Začlenění Referát sociální práce
Budova B
Kancelář 126