Oddělení autodopravy, pojízdného úřadu a dopravy handicapovaných

  • řídí autodopravu ÚMČ : svoz občanů, pošta, dětské domovy atd.;
  • zajišťuje servis a opravy ostatních dopravních prostředků v majetku ÚMČ;
  • navrhuje objednávky týkající se oprav a běžné údržby vozového parku;
  • měsíční vyúčtování služebních jízd;
  • interní sdělení - vyúčtování soukromých jízd služebních vozidel;
  • zajišťuje a koordinuje službu dopravy zdravotně znevýhodněných osob a seniorů.

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Ivan Vobořil C/400 267 093 122267 093 122 vedoucí oddělení autodopravy a pojízdného úřadu

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Ivan Vobořil C/400 267 093 122267 093 122 vedoucí oddělení autodopravy a pojízdného úřadu
Antonín Kořenek / řidič
Aleš Jaafar / řidič

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10