Adresář

Úvod » Odbor hospodářské správy » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Miloš Šlapák
Tel. linka 267 093 377267 093 377
Email
Funkce referent/ka správy majetku
Začlenění Odbor hospodářské správy
Budova C
Kancelář 401