Adresář

Úvod » Odbor ekonomický » Oddělení evidence hospodářské činnosti » Referát ekonomiky - OEK » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Marie Vesecká
Tel. linka 267 093 631267 093 631
Email
Funkce vedoucí referátu ekonomiky
Začlenění Referát ekonomiky - OEK
Budova A
Kancelář 313