Adresář

Úvod » Odbor ekonomický » Oddělení evidence hospodářské činnosti » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Mgr. Adriána Matisová
Tel. linka 267 093 332267 093 332
Email
Funkce vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti
Začlenění Oddělení evidence hospodářské činnosti
Budova A
Kancelář 314