Adresář

Úvod » Kancelář starosty » Oddělení strategického rozvoje a participace » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Jana Martínková
Tel. linka 267 093 211267 093 211
Email
Funkce pověřena zastupováním vedoucí/ho odd. strategického rozvoje a participace
Začlenění Oddělení strategického rozvoje a participace
Budova B
Kancelář 438