Adresář

Úvod » Odbor majetkoprávní » Oddělení výkonu vlastnických práv » Detaily zaměstnanec
  
Jméno RNDr. Michal Vanka
Tel. linka 267 093 265267 093 265
Email
Funkce referent
Začlenění Oddělení výkonu vlastnických práv
Budova A
Kancelář 316