Adresář

Úvod » Kancelář tajemníka » Tajemník » Detaily zaměstnanec
  
Jméno JUDr. Jana Hatalová MBA
Tel. linka 267 093 453267 093 453
Email
Funkce tajemnice ÚMČ P10
Začlenění Tajemník
Budova A
Kancelář 410A