Adresář

Úvod » Odbor živnostenský » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Ing. Věra Nachlingerová
Tel. linka 267 093 470267 093 470
Email
Funkce vedoucí odboru živnostenského
Začlenění Odbor živnostenský
Budova A
Kancelář 222