Aktuality z Úřadu městské části Praha 10

OSVČ mohou žádat Ministerstvo průmyslu a obchodu o „ošetřovné“

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na hlavní činnost, které na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemohli od 12. do 31. 3. 2020 vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě či osobu závislou, mají možnost získat dotaci, tzv. ošetřovné.

Publikováno: 27.03.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Granty a dotace, Koronavirus3151

Dotaci vyplácí Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 424 Kč na den. Podrobné podmínky najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, a to včetně odkazu na podací formulář.

Žadatel vyplní žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři a včetně příloh ji odešle na Ministerstvo průmyslu a obchodu:

  • prostřednictvím datové schránky bxtaaw4 (do předmětu uveďte fpmpo20)
  • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu fpmpo20@mpo.cz (do předmětu napište fpmpo20)
  • poštou (originál žádosti podepište a pošlete na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálku označte „Neotvírat“ „fpmpo20“)

Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 10 poskytuje pouze poradenství při vyplňování žádosti! Prosím, obracejte se nás telefonicky prostřednictvím některé z následujících linek: 267 093 268 / 267 093 322 / 267 093 320 / 267 093 206 / 267 093 470 nebo 267 093 208. Osobní konzultace nejsou možné.

Informační leták k ošetřovnému (JPG, 730kB)

Aktuální informace z městské části v souvislosti s šířením koronaviru