Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

koordinátor/ka – metodik/čka v referátu veřejné podpory a FEU v oddělení projektů MČ Praha 10

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 31. 3. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

koordinátor/ka – metodik/čka

v referátu veřejné podpory a FEU v oddělení projektů MČ Praha 10 v Odboru kultury a projektů ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

koordinátor/ka – metodik/čka

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 9

 

na dobu určitou po dobu mateřské dovolené, popř. rodičovské dovolené

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a)fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, nebo slovenský

c)způsobilost k právním úkonům,

d)bezúhonnost

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

humanitní

požadované znalosti

dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), schopnost psaní grantových a dotačních žádostí – vítána;

další dovednosti, schopnosti

organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

-jméno a příjmení, titul

-datum a místo narození

-státní příslušnost

-místo trvalého pobytu

-číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

-datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

-strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

-výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 24. 4. 2017  v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

            Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – koordinátor/ka – metodik/čka v

oddělení projektů MČ Praha 10 v Odboru kultury a projektů ÚMČ Praha 10. “

 

Kontakt:

Vendulka Nováková -  267 093 454

Personální oddělení

Kanceláře tajemníka  ÚMČ PRAHA 10

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

V Praze dne 29. 3. 2017.

 

                                                                     

                                                                                                     Ing. Martin Slavík

                                                                                                 tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

zasláno 31. března 2017, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

  

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready