Referát ochrany přírody a krajiny

REFERÁT OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

vedoucí referátu: Ing. Michaela Vojáčková
kancelář B 506b
tel.: 267 093 500, e-mail: michaela.vojackova@praha10.cz

Řídí a koordinuje práci referátu.

·         přijímá žádosti a oznámení o povolení kácení dřevin

·         vydává rozhodnutí o povolení kácení dřevin

·         kontroluje dodržování zákonných opatření v ochraně přírody

·         informuje v rámci ekologické výchovy o ochraně přírody, zejména o řezu dřevin

·         řeší přestupky a správní delikty na úseku ochrany přírody a krajiny – poškození dřevin nevhodnými řezy a nepovolená pokácení dřevin

·         vydává stanoviska k reklamním zařízením z hlediska ochrany přírody a krajiny

 

referentka: Ing. Kateřina Kloudová 
kancelář B 506a
Tel.: 267 093 506, e-mail: katerina.kloudova@praha10.cz

·         vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany přírody a krajiny

·         kontroluje dodržování zákonných opatření v ochraně přírody

 

referent: Bc. Barbora Opltová
kancelář B 504
Tel.: 267 093 327, e-mail: barbora.opltova@praha10.cz

·         vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany přírody a krajiny

·         kontroluje dodržování zákonných opatření v ochraně přírody

 

Náplň práce referátu:

·         zabývá se problematikou povolování kácení dřevin rostoucích mimo les dle zák. č. 114/1992 Sb.

·         vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska dopadu na přírodu a krajinu

·         informuje v rámci ekologické výchovy o ochraně přírody, zejména o řezu dřevin

·         vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti

 

 

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Vojáčková Michaela B/506B 267 093 500267 093 500 vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny

Personální obsazení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Kloudová Kateřina B/506a 267 093 506267 093 506 referent ochrany přírody a krajiny
Opltová Barbora B/506B 267 093 327267 093 327 referent ochrany přírody a krajiny
Vojáčková Michaela B/506B 267 093 500267 093 500 vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10