Referát ochrany ovzduší a zvířat

vedoucí referátu: Ing. Alena Růžičková
kancelář B 503
tel.: 267 093 483, e-mail: alena.ruzickova@praha10.cz

Řídí a koordinuje práci referátu.

 • zabývá se ochranou ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • vydává stanoviska pro územní a stavební řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • poskytuje informace o dotacích na přeměnu topných zdrojů
 • provádí kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší
 • řeší stížnosti na znečišťování ovzduší ze stacionárních zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší

referent: Bc. Petra Bartolotti, DiS.
kancelář B 504
tel.: 267 093 480, e-mail: petra.bartolotti@praha10.cz

ochrana ZPF, ochrana ovzduší,

 • zabývá se ochranou ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany ZPF,
 • vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (formulář)
 • vydává rozhodnutí o odvodu za odnětí zemědělské půdy ze ZPF
 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany ovzduší,
 • provádí kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší

referentka: Mgr. Blanka Kyselová
kancelář B 504
tel.: 267 093 372  e-mail: blanka.kyselova@praha10.cz 

ochrana zvířat, lovecké a rybářské lístky

 • zabývá se ochranou zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vydává rybářské lístky
 • vydává lovecké lístky a vede jejich evidenci
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • zajišťuje umístění zvířat v souladu s § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • podává informace o prokazování původu chráněných zvířat
 • eviduje výstavy, trhy, soutěže zvířat - dle zákona č. 246/1999 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • v souladu s ustanovením zákona č. 166/1999 Sb., schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji živočišných produktů a povoluje konání těchto trhů

Náplň práce referátu:

 • zabývá se ochranou ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • vydává stanoviska pro územní a stavební řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (formulář) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • vydává rozhodnutí o odvodu za odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • zabývá se ochranou zvířat proti týrání dle zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • vydává lovecké lístky dle zákona č. 99/2004 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • vydává rybářské lístky dle zákona č. 449/2001 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Růžičková Alena B/503 267 093 483267 093 483 vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat

Personální obsazení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bartolotti Petra B/504 267 093 480267 093 480 referent ochrany zvířat
Růžičková Alena B/503 267 093 483267 093 483 vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10