Referát čistoty

vedoucí referátu:  Ing. Roman Kaštovský
kancelář C 425
tel.: 267 093 365, e-mail: roman.kastovsky@praha10.cz

 • řídí a koordinuje práci referátu
 • zabývá se řízením a kontrolou činností v úseku čistoty a nakládání s komunálním odpadem
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se čistoty a odpadů
 • připravuje a zabezpečuje ekoosvětové akce MČ Praha 10

referent kontroly odpadů a čistoty: Jiří Jeřábek, DiS.
kancelář C 422
tel.: 267 093 357, e-mail: jiri.jerabek@praha10.cz

 • zabývá se kontrolní činností na úseku celoplošného úklidu chodníků a čistoty veřejných ploch pro oblast Vršovice, Vinohrady, Michle a Strašnice (západ), Záběhlice
 • zabývá se problematikou komunálního odpadu na území městské části a kontrolou stanovišť tříděného a velkoobjemového odpadu; určuje rozmístění kontejnerů separovaného a objemného odpadu 
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v oblasti čistoty a nakládání s komunálními odpady
 • zajišťuje odstraňování nepovolených skládek odpadů
 • zadává a kontroluje činnost osob v režimu obecně prospěšných prací
 • dle vyhlášky HMP o odpadech zajišťuje odstraňování sběrných nádob směsného odpadu z veřejných ploch a vede jednání s vlastníky domů

  

koordinátor úklidu a svozu odpadu: Lukáš Kratochvíl 
kancelář č. C 422
tel.: 267 093 258, e-mail: lukas.kratochvil@praha10.cz

 • koordinuje úklidové činnosti zabezpečované radnicí a svoz komunálního odpadu na území městské části
 • stanovuje poplatek za užívání veřejného prostranství městské zeleně za účelem záborů
 • zajišťuje kontrolní činnost provozu farmářských tržišť

 

odpadový specialista: Daniel Kunt

kancelář č. C 422
tel.: 267 093 444, e-mail: daniel.kunt@praha10.cz

 • zabývá se kontrolní činností na úseku celoplošného úklidu chodníků a čistoty veřejných ploch pro oblast Malešice a Záběhlice

 • zajišťuje kontrolu stanovišť tříděného a velkoobjemového odpaduného a objemného odpadu 
 • zajišťuje odstraňování nepovolených skládek odpadů
 • zadává a kontroluje činnost osob v režimu obecně prospěšných prací

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10