Referát analýz veřejných prostor

vedoucí referátu: Ing. Jan Jireš
kancelář C526
tel.: 267 093 348, e-mail: jan.jires@praha10.cz

 
referentka: Magdaléna Hlaváčková
kancelář C527
tel.: 267 093 424, e-mail: magdalena.hlavackova@praha10.cz

referentka: Jana Miškovská
kancelář C507
tel.: 267 093 538, e-mail: jana.miskovska@praha10.cz

referentka: Lenka Stoklasová
kancelář C527
tel.: 267 093 676, e-mail: lenka.stoklasova@praha10.cz

 

 

Náplň činnosti oddělení:

 • Zajišťuje činnosti spojené s převody nemovitého majetku do vlastnictví obce hl. m. Prahy svěřeného do správy městské části Praha 10. Podílí se na realizaci realitní strategie rozvoje městské části Praha 10. 
 • Připravuje návrhy dispozic s majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy městské části a ve spolupráci s odborem majetkoprávním zabezpečuje realizaci dispozic s tímto majetkem podle rozhodnutí Zastupitelstva městské části
 • Podílí se na uspořádávání majetkoprávních vztahů k nemovitostem, které ze zákona přecházejí na obec do správy městské části
 • Zajišťuje podklady potřebné pro nakládání s nemovitým majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy městské části
 • Pro potřeby městské části zajišťuje agendu spojenou s vyřizováním restitučních nároků
 • Vede agendu svěřování a odnímání nemovitého majetku do a ze správy městské části
 • Spolupracuje s odborem majetkoprávním při privatizaci bytových domů
 • Připravuje podklady pro zápis věcných a jiných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí
 • Zabezpečuje geodetické činnosti související s nemovitým majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy městské části
 • Vypracovává návrhy stanovisek k záměrům prodeje či pronájmu nemovitostí ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
 • Vypracovává návrhy na zápis nemovitostí do katastru nemovitostí

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10