Informace o kontrolách

Kontroly vykonané živnostenským odborem Úřadu městské části Praha 10 za rok 2020

 

 

 

Počet kontrol včetně místního šetření

 

483

 

 

 

 

 

z toho:

taxislužba

 

18

ubytovací služby

 

22

hostinská činnost, prodej lihovin

41

cestovní kanceláře a cestovní agentury

 

5

kontroly v sídlech podnikatelů,

ověření sídel podnikatelů

 

90

 

Počet kontrolních zjištění

 

 

145

 

 

 

 

 

 

 

Počet příkazů na místě

 

24

Výše uložených příkazů na místě v Kč                           

 

22.600,-

Počet pokut uložených

v přestupkovém řízení

 

29

Výše uložených pokut

v přestupkovém řízení v Kč

 

212.000,-

 

Počet kontrol prováděných samostatně ŽO (bez místních šetření)

 

251

 

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány

 

1

 

 

z toho:

Policií ČR, Městskou policií hl.m. Prahy

 

0

Českou obchodní inspekcí

 

1

 

 

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10