Nejčastěji kladené otázky

Dotaz na povolení stavby doporučujeme předem konzultovat s pracovníky stavebního úřadu. 

 

Ing. Marie Borovková - pověřená vedením odboru stavebního
Kancelář: A515b
Telefon: 267 093 376
Email: MarieB@praha10.cz

 

Ing. arch. Daniel Berit - pověřený vedením oddělení stavebního a speciálního řízení, kontrola staveb, pro k.ú. Michle, Záběhlice
Kancelář: A519
Telefon: 267 093 386
Email: daniel.berit@praha10.cz

 

Ing. Jiří Jaroš - pro k.ú. Záběhlice
Kancelář: A519
Telefon: 267 093 472
Email: jirija@praha10.cz

 

Ing. Lenka Dolečková - pro k.ú. Strašnice
Kancelář: A513a
Telefon: 267 093 406
Email: lenka.doleckova@praha10.cz

 

Ing. Zuzana Frantová - pro k.ú. Strašnice

Kancelář: A513b
Telefon: 267 093 650
Email: zuzana.frantova@praha10.cz

 

Ing. Petra Mikešová - pro k.ú. Vršovice
Kancelář: A513a
Telefon: 267 093 352
Email: petra.mikesova@praha10.cz

 

Ing. Petra Elena Kubíčková - pro k.ú. Vinohrady
Kancelář: A514
Telefon: 267 093 660
Email:petraku@praha10.cz

 

Ing. arch. Dominika Turčániová - pro k.ú. Vršovice
Kancelář: A515a
Telefon: 267 093 428
Email: dominika.turcaniova@praha10.cz

 

Ing. Jindřich Nepevný - pro k.ú. Strašnice
Kancelář: A514
Telefon: 267 093 412
Email: jindrich.nepevny@praha10.cz


MgA. Barbora Rossi - pro k.ú. Vršovice
Kancelář: A513b
Telefon: 267 093 203

Email: barbora.rossi@praha10.cz

Dotaz na vodoprávní řízení 

Ing. Kateřina Paulíny - vodoprávní úřad
Kancelář: A521a
Telefon: 267 093 682
Email: katerinapa@praha10.cz

 

Ing. Libuše Vostrá - vodoprávní úřad

Kancelář: A521a
Telefon: 267 093 269
Email: libuse.vostra@praha10.cz

 

Dotaz na problémy se stavbou

Ing. Zdeněk Janda - statik, kontrola prohlídky staveb
Kancelář: A521b
Telefon: 267 093 541
Email: ZdenekJ@praha10.cz

 

Dotaz na povolení reklam a stánků

Marie Šavrdová - reklamy a stánky
Kancelář: A521a
Telefon: 267 093 355
Email: MarieSa@praha10.cz

 

Dotaz k umístění stavby


Ing. Hana Boušková - stavební řízení
Kancelář: A503
Telefon: 267 093 605
Email: HanaBo@praha10.cz

 

Ing. arch. Matyáš Medek - územní řízení -Staršnice
Kancelář: A501
Telefon: 267 093 586
Email: matyas.medek@praha10.cz

 

Bc. Dominika Vernerová - územ.řízení
Kancelář: A501
Telefon: 267 093 582
Email: dominika.vernerova@praha10.cz

 

Ing. arch. Eva Langová - územ. řízení - sektor západ 
Kancelář: A502b
Telefon: 267 093 529
Email: EvaLa@praha10.cz            

 

Ing. Karolína Škachová - územní řízení- sektor sever
Kancelář: A502b
Telefon 267 093 259
Email: KarolinaS@praha10.cz

 

Ing. Kateřina Stopková - územní řízení - sektor střed
Kancelář: A503
Telefon: 267 093 331 
Email: katerina.stopkova@praha10.cz

Odbor stavební

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10