Referát archivu

  • zajišťuje archivní službu, provoz spisoven včetně provádění skartací.

Další příklady zajištěných prací:

  • zřízení pozice metodika spisové služby.
  • nová vydání a aktualizace spisového řádu.
  • pochvaly od Magistrátu hl. m. Prahy a Archivu hl. m. Prahy za příkladné vedení spisové služby.
  • absolvování kontroly elektronické a analogové spisové služby Oblastním archivem – bez závad.
  • vyžadování bezpodmínečného vedení dokumentů v elektronické podobě.
  • opakovaná výchova a využití praktikantů v rámci poskytování školní praxe studentům.
  • průběžná a častá metodická pomoc na jednotlivých odborech a odděleních z hlediska vedení a archivace el. dokumentů.

Vedoucí referátu

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jiří Dudek C/522 267 093 405267 093 405 vedoucí referátu archivu

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Milada Kryndlerová / referent/ka - archiv
Martina Císařová C/sut. 267 093 521267 093 521 referentka - archiv
Jiří Dudek C/522 267 093 405267 093 405 vedoucí referátu archivu

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10