Oddělení tiskové

Oddělení tiskové

  • zajišťuje činnost v oblasti komunikace,
  • zajišťuje přípravu prezentace projektů v rámci území MČ Praha 10,
  • zajišťuje a organizuje tiskové konference, vydává tiskové zprávy, zajišťuje archivaci tiskových materiálů,
  • dále bude zajišťovat i systematickou spolupráci s novináři a zprostředkovávat kontakt mezi vedením MČ Praha 10 a novinářskou obcí,
  • ve své činnosti bude dále vytvářet, realizovat a zpracovávat pro RMČ Praha 10 a její jednotlivé členy mediální výstupy, komunikovat s veřejností a médii problematiku samosprávné působnosti MČ Praha 10, komunikovat mimořádné a nenadálé mediální aktivity MČ Praha 10, zajišťovat vydávání tiskových materiálů určených k propagaci MČ Praha 10, koordinovat činnost kronikáře MČ Praha 10, redakčně připravovat a zajišťovat zveřejňování informačních výstupů na internetu,
  • spravuje významné komunikační kanály v podobě SMS systému, sociálních sítí (Facebook, Twitter, Instagram),
  • dále bude dohlížet nad využíváním tzv. forexových reklamních ploch, multimediálního systému LCD obrazovek v prostorách ÚMČ Praha 10 a zajišťovat přísun aktuálních tiskových informačních materiálů v infocentrech,
  • a bude zajišťovat další úkoly vyplývající z titulu tohoto oddělení. 

Ilustrační ikona

Jméno a příjmení:Jan Hamrník

Funkce:vedoucí oddělení tiskového

Telefon:267 093 123

E-mail:jan.hamrnik@praha10.cz

Budova/kancelář:B/439

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 448

Personální obsazení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Březinová Anna A/A 112 referent/ka oddělení tiskového
Pencák Marcel B/436 267 093 326267 093 326 referent/ka oddělení tiskového
Vaculová Lenka B/440 referent/ka oddělení tiskového
Hamrník Jan B/439 267 093 123267 093 123 vedoucí oddělení tiskového
Hynšt Miroslav B/436 267 093 601267 093 601 koordinátor/ka webu a komunikace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10