Aktuality z Úřadu městské části Praha 10

Praha 10 podpoří kulturu, žákovský sport i ekologické aktivity částkou přesahující 33 milionů korun

Podpora místních organizací a spolků má v Praze 10 dlouhou tradici. Radním se navíc při přípravě rozpočtu podařilo zajistit na příspěvky stejnou částku jako v předchozím roce, ačkoli v jiných kapitolách se škrtalo. Rozdělení dotací schválilo zastupitelstvo na svém posledním jednání 26. března. Pro rok 2024 bylo podáno celkem 368 nových žádostí a 11 pokračujících víceletých projektů. K podpoře bylo navrženo 259 projektů z nově podaných žádostí a 11 projektů pokračujících víceletých projektů.

Publikováno: 05.04.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ, Granty a dotace5119

Z celkové částky, která činí 33,25 milionu korun, si spolky věnující se volnému času a mládežnickému sportu rozdělí 11,88 milionu korun. Sociální a zdravotní oblast získá 12,48 milionu korun, organizátoři kulturních a společenských akcí získají 7,64 milionu korun a na projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj půjde 1,25 milionu korun. „Stejně jako jsou pestré jednotlivé čtvrti naší městské částí, je bohatý i desítkový spolkový život. A tento stav chceme nadále udržet, a to mimo jiné i tím, že průběžně zjednodušujeme administrativu spojenou s podáváním žádostí,“ říká místostarosta Radek Lojda.

Právě komplikovaná administrativa a strach z procesu je důvodem, proč se v minulosti někteří zdráhali o dotace žádat. „Vedle eliminace zbytných administrativních záležitostí navíc pořádáme pro místní různé semináře k podání nebo třeba k vyúčtování dotací,“ pokračuje místostarosta Radek Lojda.

O dotace bylo možné žádat v souladu s Metodikou pro žadatele o dotace v roce 2024 prostřednictvím systému pro správu dotací Grantys podle vyhlášených oblastí podpory pro rok 2024, a to jak v jednoletých, tak i u oblasti podpory Sociální a zdravotní ve víceletých tematických oblastech. Kritériem pro zařazení žádostí k hodnocení byl soulad s platnou Metodikou. Žádosti o dotace v uvedených oblastech byly přijímány od 16. 10. – 31. 10. 2023.

Žádosti vyhodnocovaly specializované pracovní skupiny. Největší porcí žádostí se museli propracovat hodnotitelé v oblasti Sport, kde z postoupených 137 žádostí bylo 74 žádostí podpořeno.  V Sociální a zdravotní oblasti bylo z postoupených 119 jednoletých a 7 víceletých projektů podpořeno 120 nových jednoletých projektů. 117 jich bylo jednoletých a tři byly přeřazené z víceleté kategorie. Dále bylo podpořeno 11 pokračujících víceletých projektů. V oblasti Kultura získalo podporu 42 ze 70 postoupených žádostí a v oblasti Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj získalo podporu 19 projektů z 22 podaných.

Nastavení udržitelného a ve velké míře vůči makroekonomickým výkyvům odolného systému dotací bylo jedním z programových bodů koalice. „Ti, kteří věnují své úsilí a energii do veřejně prospěšných projektů si zaslouží kontinuální podporu. Právě podpora těch aktivních lidí je posláním Zásobníku projektů. Už teď se těším na akce, projekty a skvělé nápady, které z letošního ročníku vzejdou a povedou k obohacení života v naší městské části,“ dodává závěrem starosta Martin Valovič.