Aktuality z Úřadu městské části Praha 10

MČ Praha 10 pokračuje v tažení proti odpadům. Tříměsíční kampaň startuje úklidem

Zapojením do tradiční dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“ odstartuje MČ Praha 10 svou informačně-osvětovou kampaň s názvem Desítka bez odpadů. Ta naváže na loňskou radniční iniciativu a teoreticky i prakticky občanům ukáže nejrůznější způsoby, jak snížit množství produkovaného odpadu. Sami zaměstnanci městské části šli začátkem týdne příkladem, když uklízeli lesní pozemek na Bohdalci.

Publikováno: 30.03.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady3631

MČ Praha 10 se i letos zapojí do celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“. Událost, která proběhne v sobotu 2. dubna, už mezi svými občany propaguje a opět pro ně zajistí potřebné vybavení i svoz odpadu. „Zájem u nás na Desítce je tradičně velký, a to i mezi našimi zaměstnanci. Proto jsme se rádi připojili k Ministerstvu životního prostředí (které sídlí kousek od naší radnice) a společně jsme na celorepublikovou dobrovolnickou akci zvali pondělním dobrovolnickým úklidem pozemku na Bohdalci. Děkuji všem zúčastněným - nejen za úklid, ale i za to, že o problémech spojených s nadbytkem odpadu přemýšlejí a aktivně se snaží jeho množství postupně snižovat,“ říká místostarostka Jana Komrsková (Piráti), která má na vršovické radnici v gesci oblast životního prostředí. 

Právě na komplexním přístupu k odpadové problematice a aktivizaci občanů stojí kampaň, kterou desátá městská část aktuálně startuje. Kostru „Desítky bez odpadů“ budou tvořit akce pro veřejnost a informačně-osvětové materiály na sociálních sítích.

„Na to, jak je téma odpadů široké a zajímavé, jsme upozornili už vloni. I tehdejší kampaň Duben bez odpadů startovala v souvislosti s „Ukliďme Česko“, a rozdělili jsme ji do pěti tematických bloků – odmítni, redukuj, použij zas, recykluj a pěstuj. Zaměřovali jsme se především na vizuální materiály a představení základních informací. Letos chceme iniciativu přesunout víc k lidem a zaměřovat se praktické detaily,“ vysvětluje místostarostka Komrsková.

Hned duben bude doslova nabitý. Na dobrovolnický úklid naváže téma kompostování: 6. Desítka plánuje, společně s organizací Ekodomov, setkání se svými v tomto směru aktivními občany. 24. pak místní organizace „Natura, quo vadis?“ pořádá už 18. ročník události Den země v Malešicích, miniveletrh v Malešickém parku zaměřený na životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Závěr kampaně pak městská část věnuje osvětě týkající se dalšího použití (domnělého) odpadu. 11. června v Praze 10 proběhne první Reuse den, který organizuje Swap Prague, a během něhož proběhne mimo jiné přímá výměna věcí mezi občany.

„Všechny tyto události budeme prokládat zajímavým obsahem na sociálních sítích. Lidé se od nás dozví jak zajímavosti týkající se metod předcházení odpadu, tak ryze praktické záležitosti – kde jsou na Desítce jaké kontejnery a jaké komodity kam patří,“ shrnuje Jana Komrsková.

 

„Bezodpadová“ městská část:

S komplexním a systematickým přístupem k problematice odpadů přišla MČ Praha 10 už vloni. V rámci kampaně „Duben bez odpadů“ zpracovala desítky materiálů, které postupně umisťovala na své sociální sítě, a po skončení iniciativy z nich vytvořila celou brožuru. Kampaň byla oceněná jako ekologický projekt roku v rámci soutěže Komunální projekt roku.