Aktuality z Úřadu městské části Praha 10

Komplexní integrační projekt MČ Praha 10 pro rok 2024

V rámci projektu Komplexní integrační projekt MČ Praha 10 pro rok 2024 dle žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí v rámci systému výzev na výdaje realizované v projektech obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovní v roce 2024 finanční podpora byla poskytnutá za tímto účelem: Zajištění komplexní nabídky služeb, které reagují na potřeby držitelů dočasné ochrany v rámci integraci.

Publikováno: 05.06.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ, Pomoc Ukrajině5208

Dotace je poskytnutá v souladu s usnesením vlády ČR č.26, ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

Název projektu: Komplexní integrační projekt MČ Praha 10: rok 2024.

Zahájení a ukončení realizace projektu: od 1.1.2024 do 31.12.2024

Městská část Praha 10 je současným domovem pro více než 7 000 držitelů dočasné ochrany. Osoby v produktivním věku 18–65 let tvoří 68–70 % z celkového počtu uprchlíků. Děti a mládež do 18 let tvoří 26–28 % z celkového počtu držitelů dočasné ochrany. Senioři nad 65 let tvoří 4 % z celkového počtu příchozích z Ukrajiny. Loni počty uprchlíků meziročně narostly o více než 14 %. Uprchlíci dnes tvoří přes 6 % populace Prahy 10.

Od počátku ruské invaze MČ Praha 10 přistupovala k držitelům dočasné ochrany prioritně dle potřeb: stovkám zajistila ubytování v majetku městské části, nyní desítky příchozích z Ukrajiny využívají ubytování v bytech městské části za snížené nájemné. Soustavně pracujeme na tom, aby měly ukrajinské děti místa v mateřských a základních školách, realizujeme adaptační skupiny z důvodu kapacitního nedostatku. Největší silou MČ Praha 10 jsou v tuto chvíli ovšem realizátoři služeb, které jsou pro další integraci cizinců s dočasnou ochranou stěžejní: jsou to firmy a spolky zde působící: jazykové školy a rodinná a komunitní centra.

Zároveň jsme zaznamenali tři problematické lokality z hlediska bezpečnosti, na něž se průběžně snažíme reagovat, aby se situace systematicky měnila: nasazením nejen zvýšené ostrahy na daných lokalitách, ale rovněž terénních interkulturních pracovníků.

Průběžně získáváme zpětnou vazbu od spolupracujících subjektů a díky interní koordinátorce integrace cizinců, Bc. Marija Skyba, jsme schopni monitorovat potřeby držitelů dočasné ochrany na našem území, které je relativně rozsáhlé a na tuto část populace početné. Příchozí z Ukrajiny mnohdy také nachází cestu do Centra sociální pomoci, které rovněž sídlí v budově Úřadu městské části Praha 10.

Tlumočení zde zajišťuje právě koordinátorka integrace cizinců Bc. Marija Skyba.

Z našeho monitoringu vyplývá, že držitelé dočasné ochrany na Praze 10 v současné době pro začlenění potřebují nejvíce:

  • kurzy českého jazyka,
  • místo v mateřské a základní škole pro děti,
  • péči o děti předškolního a mladšího školního věku,
  • volnočasové a zájmové aktivity pro děti a mládež, vzdělávací kroužky,
  • sociální poradenství (senioři a rodiče malých dětí),
  • kariérní poradenství (obzvláště mládež),
  • sociální aktivizace (mládež a senioři),
  • psychosociální pomoc.

 

Tento projekt cílí na pokrytí potřeb cizinců s dočasnou ochranou především za cílem sociální soudržnosti. V rámci tohoto projektu realizujeme již opakovaně aktivity, které mají prokazatelný dopad na držitele dočasné ochrany a jejich začleňování se na trh práce, do kulturního i společenského života. Součástí jsou jazykové kurzy, příměstské tábory, volnočasové kroužky, buddy program, interkulturní pracovník, komunitní akce a sociální, kariérní i psychologické poradenství, a to vše v různých lokalitách Prahy 10 (z důvodu dostupnosti).