Aktuality z Úřadu městské části Praha 10

Desítka má třetí nejpřívětivější úřad v Praze

Desítka je třetí nejpřívětivější městskou částí v Praze. Hodnotí ji tak Ministerstvo vnitra (MV), v jejíž každoroční soutěži „Přívětivý úřad“ obsadila bronzovou pozici v rámci metropole. Na pomyslné stupně vítězů se MČ Praha 10 dostala poprvé od roku 2016, kdy MV začalo anketu pořádat.

Publikováno: 30.11.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ3553

Soutěž mapuje, jak uvádí sám vyhlašovatel, „stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě.“ Konkrétně se hodnocení zaměřuje na přístupnost, transparentnost radnice, úroveň on-line služeb, komunikace s občany či participace veřejnosti.

„Důležité samozřejmě bylo i to, jak se jednotlivé úřady v tomto roce vyrovnávaly s pandemií COVID-19, uvádí Jana Hatalová, tajemnice desáté městské části. „Dlouhodobě krizová situace si žádala a žádá, aby se naši zaměstnanci vypořádávali s celou řadou nových situací. A tak se i jejich běžná agenda zdánlivě přímo nesouvisející s covidem mění, a to doslova za pochodu. Opravdu si vážím toho, že zrovna v této náročné době se nám dostalo ocenění,“ doplňuje tajemnice.   

Celkovým vítězem soutěže Přívětivý úřad se stal středočeský Kolín, v hlavním městě skončila na 1. místě Praha 7 následovaná Prahou 13 a právě Desítkou.

Ta v poslední době dosáhla ještě jednoho významného úspěchu: V Místní agendě 21 (MA21), metodě řízení samospráv v oblasti zkvalitňování veřejné správy, letos poskočila do druhé nejvyšší kategorie B, tedy mezi deset nejúspěšnějších obcí v republice. Jejich úspěšnost sleduje pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.