Aktuality z úřadu

Úřad městské části přezkoumal svůj management kvality v roce 2019

Úřad městské části Praha 10 vypracoval „Zprávu z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31.12.2019“. Přináší v ní závěry interních i externích auditorů a rekapituluje naplňování cílů vytyčených na loňský rok po jednotlivých odborech a odděleních. Nechybí vývoj hospodaření ani přehled jednotlivých realizovaných projektů.

Publikováno: 31.08.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ3265

Klíčová byla rovněž komunikace se samotnými občany Prahy 10. Ti se účastnili komunitního plánování sociálních a návazných služeb, zapojili se do tvorby strategického plánu na nadcházejících deset let i do ankety spokojenosti návštěvníků úřadu (průměrná známka 1,05 – známkování jako ve škole), na radnici jim byla k dispozici informační kancelář.

Co se týká interních postupů, systém managementu kvality (QMS) je hodnocen jako přehledný, srozumitelný, transparentní, pravidelně aktualizovaný, případně doplňovaný o nové směrnice respektive instrukce a přístupný pracovníkům úřadu. Za dlouhodobě vysoký standard v této oblasti  obdržel v roce 2019 Úřad městské části Praha 10 ocenění „Ambasador kvality České republiky ve veřejné správě“.

Přiložené dokumenty

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10