Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení a sazebník

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, nebo není-li elektronická žádost podána prostřednictví elektronické podatelny (posta@praha10.cz), není žádostí ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je žádost odmítnuta rozhodnutím o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 10, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, městská část Praha 10 ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen se způsobem vyřízení žádosti o informaci, informace mu nebyla poskytnuta ve lhůtě, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

 

Datum poskytnutí informace Předmět informace Přílohy
  2.  1. 2017 Smlouvy o pronájmu nebytových prostor se společností ROSSY service, a.s. 1  2
  2.  1. 2017 Informace k prodeji nebytových jednotek v majetku městské části Praha 10

1  2  3

4  5  6

  5.  1. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
 16. 1. 2017 Sdělení ke zveřejnění poskytnuté informace  
 18. 1. 2017 Informace o plánovaném prodeji bytových a nebytových jednotek v roce 2017 1
 18. 1. 2017 Kupní smlouvy na prodej čtyřkolek 1  2
 18. 1. 2017 Smlouvy o vypůjčce čtyřkolek 1
 23. 1. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
 24. 1. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
   1. 2. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
   3. 2. 2017 Informace o záznamových zařízeních (kamerách), umístěných vně objekdu MČ Praha 10  
   6. 2. 2017 Kupní smlouva se společností NOKO spol. s.r.o. 1
   6. 2. 2017 Znalecké posudky

1  2  3

4  5  6

   8. 2. 2017 Počet zaměstnanců úřadu MČ Praha 10 v období 2010 - 2017  
   8. 2. 2017 Informace o nájemní smlouvě  
 10. 2. 2017 Volné nebytové prostory o rozloze přesahující 600 m2, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 10  
 13. 2. 2017 Dotazy související s areálem Gutovka  
 16. 2. 2017 Informace k části rozpočtu Vnitřní správa 1  2
 23. 2. 2017 Informace k objektu KD Eden 1
 24. 2. 2017 Investeční plány MČ Praha 10 pro rok 2017  
   7. 3. 2017 Informace související se Zprávou o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě  
   7. 3. 2017 Informace vztahující se k objektu KD EDEN  
   8. 3. 2017 Informace týkající se projektu Školy v přírodě v Horském hotelu v Jánských lázních v letech 2015 a 2016  
 10. 3. 2017 Informace o privatizaci budovy Za poštou 702/5, Strašnice a o privatizaci obecně 1
 20. 3. 2017 Kopie rozhodnutí ÚMČ č.j. P10-043809/2016 ze dne 25.4.2016 1
 20. 3. 2017 Informace k monitoringu médií  
 21. 3. 2017 Informace o aktuálním složení RMČ a uvolněných členech RMČ Praha 10  
 22. 3. 2017 Informace o domu v ulici U Nových vil 943/28 1  2
 22. 3. 2017 Informace o administrativní budově v ulici Šalvějová 1
 23. 3. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
 27. 3. 2017 Informace o počtu loveckých lístků vydaných cizincům za jednotlivé roky od zřízení působmosti ÚMČ  
 28. 3. 2017 Informace k výstavbě bytového domu TESLA  
 31. 3. 2017 Informace k bodu 9 na 15.zasedání ZMČ Praha 10

1  2  3

4  5

   4. 4. 2017 Informace o prodeji pozemků a objektů ve Strašnicích  
   5. 4. 2017 Zápisy a programy z jednání výborů zastupitelstva MČ od 1.6.2016  
   5. 4. 2017 Informace o pozemcích k.ú. Záběhlice  
   7. 4. 2017 Informace ke kácení stromů ve vnitrobloku Užocká  
   7. 4. 2017 Sdělení týkající se stavebního povolení  
 12. 4. 2017 Výherní hrací přístroje na území MČ Praha 10, které povoluje ÚMČ Praha 10  

Archiv

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready