Oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Charakteristika činnosti oddělení:

  • zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké a rybářské lístky
  • jako silniční správní úřad (SSÚ) vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací (silničního hospodářství) včetně speciálního stavebního úřadu v rozsahu zákona č.13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích v platném znění, Statutu hl. m. Prahy a zákona č.183/2006 Sb. - stavební zákon a na úseku dopravy stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a Statutu hl.m.Prahy
  • dále vykonává činnost správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, a vyhlášky hl. m. Prahy č.5/2001 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění
  • sleduje stav a rozvoj inženýrských sítí (vodovodních, plynovodních, teplovodních, elektrických, kanalizačních a telefonních), veřejného osvětlení a kabelové televize v koordinaci s Magistrátem hl.m.Prahy
  

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Daniel Čech A/506 267 093 476267 093 476 daniel.cech@praha10.cz vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Petra Bartolotti B/504 267 093 480267 093 480 petra.bartolotti@praha10.cz referent ref. ochrany zvířat
Dagmar Bavorová B/502 267 093 609267 093 609 dagmar.bavorova@praha10.cz referent odpadů
Markéta Bejlková A/512B 267 093 379267 093 379 marketa.bejlkova@praha10.cz referent referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Zdeněk Biskup A/510B 267 093 493267 093 493 zdenek.biskup@praha10.cz vedoucí referátu komunikací
Petr Budař A/507B 267 093 307267 093 307 petr.budar@praha10.cz právník - přestupky
Daniel Čech A/506 267 093 476267 093 476 daniel.cech@praha10.cz vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí
Jitka Čuřínová A/512A 267 093 375267 093 375 jitka.curinova@praha10.cz vedoucí referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Martin Dejnožka A/511B 267 093 267267 093 267 martin.dejnozka@praha10.cz vedoucí referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a
Simona Hrubá A/510A 267 093 585267 093 585 simona.hruba@praha10.cz referent spec.stavebního úřadu
Miroslav Huryta B/506B 267 093 327267 093 327 miroslav.huryta@praha10.cz referent ochrany přírody a krajiny
Petr Janata A/509 267 093 494267 093 494 petr.janata@praha10.cz referent referátu komunikací
Miroslava Jirešová B/502 267 093 407267 093 407 miroslava.jiresova@praha10.cz referent kontrola nakládání s odpady
Anna Jordánová A/507A 267 093 512267 093 512 anna.jordanova@praha10.cz referent referátu komunikací
Kateřina Kloudová B/506a 267 093 506267 093 506 katerina.kloudova@praha10.cz referent ochrany přírody a krajiny
Blanka Kofránková A/511A 267 093 497267 093 497 blanka.kofrankova@praha10.cz právník
Martin Kunc A/512B 267 093 460267 093 460 martin.kunc@praha10.cz referent referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Tomáš Nosek B/501 267 093 649267 093 649 tomas.nosek@praha10.cz vedoucí referátu odpadů
Hana Pechová B/504 267 093 372267 093 372 hana.pechova@praha10.cz referent ochrany ovzduší
Lucie Prinzová B/441 267 093 397267 093 397 lucie.prinzova@praha10.cz právník, přestupky a správní delikty
Alena Růžičková B/503 267 093 483267 093 483 alena.ruzickova@praha10.cz vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat
Radim Skála A/509 267 093 313267 093 313 radim.skala@praha10.cz referent referátu komunikací
Ramon Strnad A/508 267 093 430267 093 430 ramon.strnad@praha10.cz referent referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a
Michaela Vojáčková B/506B 267 093 500267 093 500 michaela.vojackova@praha10.cz vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10