Otázky a odpovědi

 • Je nějak omezeno množství nebezpečného odpadu, které lze odevzdat?

  Není. Pokud by byla kapacita mobilního nebo sběrného místa překročena, bude občan odkázán na nejbližší sběrné místo.

 • Mohu podat žádost o občanský průkaz, když mi ještě nebylo 15 let?

  Před dosažením 15 let může za občana podat žádost pouze jeho zákonný zástupce, nejpozději v den dosažení 15 let jeho věku.
 • Jak vypadají nové typy občanek?

  Jedná se o OP se strojově čitelnými údaji a OP se strojově čitelnými údaji a zároveň i s elektronickým čipem. Oba typy umožňují využívat přes speciální čtečku informace o občanovi. Průkaz, který navíc obsahuje i čip, bude mít postupně v čipu zaneseny ještě i další údaje. Nyní ale do něj jde zadat jen elektronický podpis občana.
 • Exekuce

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  JUDr. Jitka Dědičová tel. 267093668, jitkad@praha10.cz

  JUDr. Eva Belšánová tel.267093642, evabe@praha10.cz

  Oddělení správy pohledávek

  Dotazy týkající se exekucí směrovat na JUDr. Dědičovou, event. JUDr. Belšánovou, která zastupuje JUDr. Dědičovou v době její nepřítomnosti.

 • Jubilea občanů, setkání jubilantů

 • Zlaté, diamantové a platinové svatby

 • Exekuce soudní

  Státní sociální péče (SSP),

  Jana Svozílková – linka 590

  Hana Holadová – linka 301

  Z důvodu vzniklého dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu lze ustanovit zvláštního příjemce pro dávku státní sociální podpory na základě žádosti vlastníka nemovitosti (obec, soukromá osoba, družstvo) nebo správní firmy. Žádost není MPSV předepsána, v příloze nutno doložit přehled dluhu na nájmu a službách.

 • Vítání občánků

 • Kde lze vyřídit stanovení splátkového kalendáře za uložené sankční platby?

  Odbor ekonomický (OEK),

  Agendu vyřizuje Blanka Hejkalová, budova A, III. patro, kancelář č. 305a, tel. č.

  267 093 288, blankah@praha10.cz

  Postup při žádosti o povolení splátkového kalendáře:

  O povolení splátkového kalendáře  je nutno písemně požádat a uvést: 


  • rodné číslo (fyzická osoba) nebo IČO (právnická osoba)

  • plnou adresu

  • číslo uložené sankce

  • název odboru, který sankci uložil

  • konkretizaci důvodů žádosti o povolení splátkového kalendáře a jejich doložení - např. potvrzení o výši přijmu, důchodu, o podpoře v nezaměstnanosti, o sociálních dávkách.

 • V rodině máme zdravotně postiženého, který se mnou bydlí. Mám nárok na vyhrazené parkovací místo?

  Zdravotně postižený občan musí být v technickém průkazu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla, aby na vyhrazené stání vznikl nárok. Případně může v technickém průkazu vozidla být zapsána osoba, která s žadatelem (tj. s osobou se sníženou schopností a orientace) sdílí společnou domácnost.

  Kategorie: Doprava
 • Musím mít občanský průkaz?

  Ano, občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR, je povinen mít občanský průkaz.
 • Mohu vystoupit na zasedání zastupitelstva?

  Ano, můžete, v souladu s §§ 8 a 9 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.

  Podrobnosti naleznete zde

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  pí Kateřina Vávrová, Dis, 267093639, katerinav@praha10.cz

 • Ukládání pokut za porušování loterijního zákona

  Odbor ekonomický (OEK),

  Gavláková Lidmila  lin. 356

  Ukládání pokut za porušování loterijního zákona, nařizování ústních jednání při porušování loterijního zákona, vydávání rozhodnutí ve věcech porušování loterijního zákona, reklamace při výběru všech druhů  místních poplatků.

 • Kdo je senátorem za Prahu 10

  Senátorem za Prahu 10 je paní Renata Chmelová, více na webu senátu

   

 • Jak se mohu seznámit s přijatými usneseními Rady městské části Praha 10?

  Do přijatých usnesení rady může nahlédnout a pořídit si z nich výpisy občan Prahy 10 starší 18 let při osobní návštěvě úřadu (§ 8 písm. e) zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění).
  Přijatá usnesení rady jsou zveřejněna na webových stránkách Prahy 10.

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,
  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,
  telefon 267 093 462 – Petra Kociánovápetraw@praha10.cz

 • Mohu nahlížet do zápisů z jednání a do usnesení zastupitelstva?

  Do zápisu z jednání a do přijatých usnesení zastupitelstva může nahlédnout a pořídit si z nich výpisy občan Prahy 10 starší 18 let při osobní návštěvě úřadu (§ 8 písm. e) zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění).

   

  Přijatá usnesení zastupitelstva naleznete zde

  Zápisy z jednání zastupitelstva naleznete zde

   

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  pí Kateřina Vávrová, Dis,  267093639, katerinav@praha10.cz

 • Kdo je poslancem za Prahu 10 v parlamentu?

  S dotazem je třeba obrátit se na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, nebo na webové stránky PS.

   

 • Nahlášení poškození komunikace

  Pro nahlášení poškození komunikace se přednostně obraťte na správce komunikace, kterým je Technická správa komunikací – oblastní správa Východ, Krupská 28, Praha 10 – Strašnice, tel. 257 015 363-9, uveďte místo poškození (název ulice, číslo objektu, případně křižovatku ulic). V mimopracovní době lze použít odkaz https://www.tsk-praha.cz/zavady/

  Kategorie: Doprava
 • Platí se za povolení splátkového kalendáře nějaký poplatek?

  Odbor ekonomický (OEK),

  Správní poplatekza rozhodnutí o povolení splátek dle zákona ČNR č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí Kč 400,-.

 • Vymáhání a upomínání pokut, exekuční řízení o pokutách uložených městskou částí

  Odbor ekonomický (OEK),
   
  Blanka Hejkalová l. 288  email: blankah@praha10.cz

  všechno o vymáhání a upomínání pokut, exekuční řízení o pokutách uložených městskou částí.

Strana 16 z 20První   Předchozí   11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10