Otázky a odpovědi


Osobní, cestovní a jiné doklady, osobní údaje

 • Kolik stojí vydání občanského průkazu?

  První vydání a vydání z důvodu konce platnosti OP je zdarma, v jiných případech (ztráta, poškození, zápis nepovinných údajů – např. titul) zaplatíte 100 Kč.
  Vydání občanského průkazu pro dítě mladší 15 let je za poplatek 50 Kč.
   
  Pokud žádáte o občanský průkaz s kontaktním čipem zaplatíte 500 Kč.
 • Kam mohu cestovat pouze s občanským průkazem, bez cestovního pasu?

  Aktuální informace o tom, kam můžete cestovat pouze na občanský průkaz naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

 • K čemu je vlastně rodný list?

  Do dosažení 15 let a vydání občanského průkazu slouží rodný list jako hlavní osobní doklad.
 • Jak dlouhou dobu mám na vyzvednutí řidičského průkazu?

  Vystavený řidičský průkaz je možné si na pracovišti registru řidičů vyzvednout po celou dobu platnosti průkazu (tj. až 10 let).

 • Je možné podat žádost o řidičský průkaz a vyzvednout jej i v zastoupení?

  Ano, možné to je. K podání žádosti stačí neověřená plná moc, k vyzvednutí už ale musí být úředně ověřená. Dále je nutné, aby formulář obsahoval originál podpisu žadatele.

 • Může za mě občanský průkaz vyzvednout někdo jiný?

  Ne, vyzvednutí je možné pouze osobně.
 • Je potřeba k žádosti o pas i průkazová fotografie?

  Ne, při podání žádosti dochází k fotografování až na příslušném pracovišti.

 • Může za mě vyzvednout pas někdo jiný?

  Ano, vyzvednout pas může pověřená osoba, která se prokáže průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V plné moci musí být uveden důvod, pro který si pas nemůže převzít přímo jeho držitel (musí se jednat o tzv. důvod zvláštního zřetele hodný).

 • Kde mám podat žádost o občanský průkaz?

  Na příslušném pracovišti správního obvodu Prahy 1 - 22, většinou se jedná o odbor občansko-správní, popř. odbor evidence obyvatel a osobních dokladů.
 • Kdo mi doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydá?

  Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař. Posuzujícím lékařem se rozumí:
  a)    registrující praktický lékař,
  b)    lékař zařízení závodní preventivní péče,
  c)    kterýkoliv praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře  zařízení závodní preventivní péče  (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.).

 • V jakých případech mohu požádat o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů?

  V současné době umožňuje zákon o občanských průkazech vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra s dobou platnosti na 1 rok, jestliže:

  1.došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než  7 kalendářních dnů,
  2.v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,
  3.občané potřebují vydat občanský průkaz ve lhůtě kratší než 30 dnů v souvislosti s výkonem volebního práva.

   
  Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou také vydat na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání bez předchozího souhlasu Ministerstva vnitra z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu (za jeho vydání se vybírá správní poplatek 100 Kč). Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se v tomto případě podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
 • Jak dlouho je cestovní pas platný?

  Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými prvky je platný 10 let pro osoby starší 15 let a 5 let pro osoby mladší 15 let. 

 • Jak mám postupovat v případě, že v řidičském průkazu mám zapsáno, že musím mít při řízení motorových vozidel brýle, ale tato podmínka pominula, neboť jsem se úspěšně podrobil laserové operaci za účelem odstranění vady zraku?

  Pokud pominuly důvody pro podmínění řidičského oprávnění, rozhodne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti o zrušení podmínění řidičského oprávnění. K žádosti musí být přiložen platný doklad totožnosti žadatele a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.), který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dnů (ust. § 98 zákona č. 361/2000 Sb.).

 • Kde mohu podat žádost o cestovní pas?

  Na příslušném úřadě správního obvodu Prahy 1 – 22 a příslušných úřadech ČR bez ohledu  místa trvalého bydliště.
  O cestovní pas ve zkrácené lhůtě lze požádat buď u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra ČR, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání). Cestovní pas vydávaný ve lhůtě 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

  V zahraničí u zastupitelského úřadu (zde ale nelze podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě).

 • Kolik stojí a jak dlouho trvá vystavení náhradního cestovního průkazu?

  Cestovní průkaz je vydán v co nejkratší době, většinou na počkání, a poplatek činí 400 Kč.
 • Ztratil jsem/byl mi ukraden cestovní pas v zahraničí, co mám dělat?

  Od místní policie si vyžádejte potvrzení o ztrátě a obraťte se na zastupitelský úřad ČR. Tam požádejte o vydání náhradního cestovního průkazu nebo nového cestovního pasu, pokud v zemi budete ještě delší dobu.
 • Kdo může obdržet potvrzení o příčině úmrtí?

  Potvrzení se vydává žadateli, který je členem rodiny a tento příbuzenský vztah doloží matričním dokladem. Dále pak fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích prav před orgánem státu. Vyřizuje-li žádost zmocněnec, je třeba doložit ověřenou plnou moc.
  Potvrzení je vydáno do 30 dnů. Správní poplatek je ve výši 50 Kč.
 • Jak často musím chodit na lékařskou prohlídku, abych mohl dál řídit auto?

  Pro řidiče "amatéry" platí ze zákona ( § 87 zákona č. 361/2000 Sb. ) povinnost podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

 • Jaký druh loveckého lístku a na jak dlouho lze prodloužit?

  Prodloužit lze lovecký lístek, který byl původně vydán s platností na 1 rok a to na dobu neurčitou, ne kratší.
 • Musím si vyměnit občanský průkaz, když jsem změnil trvalé bydliště?

  Ano, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne nahlášení změny.

Strana 1 z 4První   Předchozí   [1]  2  3  4  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10