Otázky a odpovědi


Doprava

 

 • Vraky – kam nahlásit výskyt vraku nebo vozidla s propadlou technickou prohlídkou? Lze nahlásit na úřadu městské části?

  Výskyt vraku je potřeba hlásit Správě služeb hl. m. Prahy (nejlépe prostřednictvím formuláře na stránkách sshmp), neboť ta jediná jakožto zmocněný zástupce vlastníka komunikace může ve věci odstranění vozidla učinit příslušné právní kroky. Tj. po prohlídce a vyhodnocení stavu vozidla buď podat silničnímu správnímu úřadu návrh na zahájení řízení o uložení povinnosti provozovateli odstranit vrak, nebo provozovatele vyzvat, ať si vozidlo bez platné technické prohlídky dá do řádného stavu, v případě neuposlechnutí výzvy jej po dvou měsících z komunikace přemístit na vhodnou plochu a teprve po dalších třech měsících, kdy si provozovatel vozidlo nevyzvedne, žádat silniční správní úřad o povolení prodeje vozidla.

  Hlásit výskyt výše zmíněných vozidel kamkoliv jinam fakticky prodlužuje doby jejich výskytu na komunikaci o čas, než se oznámení dostane na správné místo (příslušnému útvaru SSHMP).

  Kategorie: Doprava
 • Registr vozidel MHMP

  Viz stránky Magistrátu hl. m. Prahy:


  Krom dalších informací byste na zmíněném pracovišti MHMP měli získat odpovědi i na tyto časté dotazy:

  • – Koupil jsem si auto, musím k registraci na mou osobu přinést SPZ?
  • – Musím s vozidlem dojet na příslušné pracoviště?
  • – Co musím navíc předložit k přihlášení/odhlášení vozidla, pokud se jedná o firemní vozidlo?
  • – Lze si vybrat registrační značku?
  • – Budu mít po přihlášení nové značky nebo mi zůstanou ty staré?
  • – Musí mít vozidlo při přihlášení platnou technickou prohlídku?
  • – Co je to evidenční kontrola a kde ji získám?
  Kategorie: Doprava
 • Vraky – byl jsem delší dobu pryč a mezitím bylo mé vozidlo vyhodnoceno jako vrak a odtaženo. Kam se mám obrátit?

  Zkontrolujte si na webových stránkách SSHMP, na jaké odtahové parkoviště bylo vozidlo převezeno.
  Případně zavolejte na Správu služeb HMP (tel.: 222 027 000, 222 027 513–514,  222 027 187), e-mail: vraky@sshmp.cz7.00–15.30 hod.) a zjistěte si, zda už vůz nebyl zlikvidován. Pokud ne, domluvte se na nápravě.

  Také na portálu hl. m. Prahy je pravidelně aktualizovaný seznam vozidel, jež byla vyhodnocena jako vraky a následně odtažena.

  Kategorie: Doprava
 • Vraky – bylo mi odtaženo auto jako vrak, budu za to muset něco platit?

  Ano, náklady za odtah a parkovné nese majitel odtaženého vozidla. Poplatky za odtah jsou stanoveny nařízením č. 2/2013 Sb. hl. m. Prahy.

  Kategorie: Doprava
 • Dlouhodobě žiji v Praze, ale trvalý pobyt mám hlášený jinde. Zároveň mám nárok na vyhrazené parkovací místo pro invalidy, mohu o něj v Praze požádat?

  Ne, nejprve byste si musel změnit adresu trvalého pobytu do Prahy a potom teprve by to bylo možné.

  Kategorie: Doprava
 • Parkuji s autem před domem a byly mi ukradeny poznávací značky. Co mám dělat, aby auto nebylo považováno za autovrak?

  Označte vozidlo dočasně alespoň papírovými RZ a v nejbližší možné době si dojděte vyřídit nové RZ na pracovišti registru vozidel. (https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/online_rezervace/registr_vozidel/pracoviste_registru_vozidel.html)

  Kategorie: Doprava
 • V rodině máme zdravotně postiženého, který se mnou bydlí. Mám nárok na vyhrazené parkovací místo?

  Zdravotně postižený občan musí být v technickém průkazu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla, aby na vyhrazené stání vznikl nárok. Případně může v technickém průkazu vozidla být zapsána osoba, která s žadatelem (tj. s osobou se sníženou schopností a orientace) sdílí společnou domácnost.

  Kategorie: Doprava
 • Nahlášení poškození komunikace

  Pro nahlášení poškození komunikace se přednostně obraťte na správce komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 nejlépe přes webový formulář - https://zavady.tsk-praha.cz/

  Kategorie: Doprava
 • Audiovizuální tvorba, reklamní spoty

  Viz návody pro oblast Doprava.

   

  Kategorie: Doprava
 • Upozornění na chybějící poklopy inženýrských sítí mimo dvorních vpustí, ucpané odvodňovací vpusti - ve vozovce

  Odbor dopravy (ODO),

  Ing. Ramon Strnad

  Kategorie: Doprava
 • Nahlášení nefunkčního veřejného osvětlení (včetně chybějících poklopů u patic) a světelného signalizačního zařízení (semaforu)

  Pro nahlášení nefunkčního veřejného osvětlení (včetně chybějících poklopů u patic) a nefunkčního světelného signalizačního zařízení (semaforu) kontaktujte dispečink THMP na bezplatné lince 800 40 40 60. Část světelně signalizačních zařízení je ve správě TSK hl. m. Prahy a. s.  - https://zavady.tsk-praha.cz/.

  Kategorie: Doprava
 • Parkování – Zóny placeného stání

  Informace týkající se zón placeného stání jsou zveřejněny v oblasti Parkování.
  Ve stejné oblasti lze najít také nejčastější dotazy a odpovědi související se ZPS.

  Odpovědi na časté dotazy, spolu s množstvím dalších informací ohledně ZPS, lze najít také na stránkách www.parkujvklidu.cz.

  Kategorie: Doprava
 • Parkování – lze zažádat o vyhrazené parkovací stání pro fyzické nebo právnické osoby?

  Nelze. Dle Zásad pro zřizování zón placeného stání (ZPS) na území hl. m. Prahy, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2472 ze dne 09.09.2014 platí, že v rámci zachování spravedlivého přístupu ke všem uživatelům ZPS nejsou v rámci ZPS vydávány výjimky (podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a zřizováno vyhrazené parkování (podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

  Pro speciální případy parkujících jsou v ZPS zřízena vyhrazená parkování pouze pro následující kategorie uživatelů:

  • – Policie ČR a Městská policie hl. m. Prahy
  • – sanitní automobily
  • – hasičský záchranný sbor
  • – zastupitelské úřady (v rámci reciprocity)
  • – vozidla MHMP, úřadů přísl. městských částí, správce komunikací
  • – držitelé parkovacích průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v ZPS
  • – vozidla zásobování (v minimální nezbytné míře)
  • – stanoviště taxi


  Ostatní vyhrazená parkovací stání se v ZPS nezřizují.

  Kategorie: Doprava
 • Integrovaná hromadná doprava

  Nestihl jsem kvůli zpožděnému autobusu přijet včas do práce. Kdo mi nahradí ušlou mzdu?
  Mohu podat stížnost na zapáchající tramvaj (přepravu bezdomovců v tramvaji)?

   

  Mám připomínky k vedení linek městské hromadné dopravy na území MČ Praha 10, kam mám tyto připomínky směřovat?

  Kategorie: Doprava
 • Licence

  Viz stránky Magistrátu hl. m. Prahy:


  Krom dalších informací byste na zmíněném pracovišti MHMP měli získat odpovědi i na tyto časté dotazy:

  • – Je nutné vracet nepotřebné opisy licence při snížení počtu vozidel?
   – Jak postupovat, pokud v průběhu platnosti licence zakoupím nová vozidla a budu potřebovat vydání opisů také pro ně?
   – Mohu jako nový žadatel o koncesi v silniční dopravě žádat současně o vydání eurolicence?
   – Jak dlouho a do jakých zemí eurolicence platí?
   – Je eurolicence povinná?
  Kategorie: Doprava
 • Nahlášení požadavku na úpravu režimu světelného signalizačního zařízení (semaforu)

  Pro nahlášení požadavku na úpravu režimu světelného signalizačního zařízení (semaforu), tedy např. změnu intervalu, prodloužení doby zelené, změny řadicích pruhů atd. se obraťte na odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení silničního správního úřadu, Jungmannova 35/29, Praha 1, 111 21, tel.: 236 004 241, e-mail: posta@praha.eu 

  Kategorie: Doprava
 • Osazení komerční, místní cílové a informativní směrové šipky, připomínky k městskému informačnímu a orientačnímu systému (směrovky ulic, kulturních a komerčních cílů atd.)

  Odbor dopravy (ODO), referát dopravy a speciálního stavebního úřadu
  – písemný požadavek se zákresem

  Podrobnosti sdělí Jitka Čuřínová.

  Kategorie: Doprava
 • Stanovisko k reklamám (billboardy, štítové zdi domů, sloupy veřejného osvětlení atd.)

  Kontakt: Odbor dopravy (ODO) —> Jitka Čuřínová.

  K žádosti je nutno doložit:

  • – výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
  • – vyjádření nebo smlouva s majitelem pozemku, nemovitosti
  • – vyjádření Policie ČR,  Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie -odd. dopravního inženýrství, Kongresová 2, Praha 4 – zákres do mapy s přiloženou fotodokumentací z místa záboru nebo nemovitosti
    

  Podrobnosti sdělí Jitka Čuřínová.

  Kategorie: Doprava