Otázky a odpovědi

 • Parkuji s autem před domem a byly mi ukradeny poznávací značky. Co mám dělat, aby auto nebylo považováno za autovrak?

  Označte vozidlo dočasně alespoň papírovými RZ a v nejbližší možné době si dojděte vyřídit nové RZ na pracovišti registru vozidel. (https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/online_rezervace/registr_vozidel/pracoviste_registru_vozidel.html)

  Kategorie: Doprava
 • Nejsem si jistý, jestli chci úplně zrušit živnost, je možné ji pouze přerušit?

  Ano, živnost je možné pouze přerušit.
 • Mám povinnost jako majitel pozemku, platit za jeho využívání?

  Nikoliv, pokud prostranství použije pro vlastní potřebu vlastník, je od místního poplatku osvobozen.
 • Feně, kterou mám doma, se narodila štěňata. Musím je hned hlásit na úřadu a platit za ně poplatek?

  Ne, povinnost přihlášení k místnímu poplatku vzniká až u psa staršího 3 měsíců.
 • Jak je to se stupni závislosti u osob starších 18 let věku? 

  I. stupeň – lehká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech o vlastní osobu a soběstačnosti)
  II. stupeň – středně těžká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech)
  III. stupeň – těžká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech)
  IV. stupeň – úplná závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech)
 • Jaké úkony se posuzují při péči o vlastní osobu pro stanovení stupně závislosti? 

  Seznam úkonů, které se posuzují:příprava, podávání a porcování stravypřijímání stravy, dodržování pitného režimumytí těla, koupání nebo sprchovánípéče o ústa, vlasy, nehty, holenívýkon fyziologické potřeby včetně hygienyvstávání z lůžka, uléhání, změna polohsezení, schopnost vydržet státpřemisťování předmětů denní potřebychůze po roviněchůze po schodech nahoru a dolůvýběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstveníoblékání, svlékání, obouvání a zouváníorientace v přirozeném prostředídodržení léčebného režimu a provedení si jednoduchého ošetření.
 • Ještě mi nebylo 18 let a potřebuji cestovní pas, mohu si o něj požádat sám?

  Ano, ale potřebujete k tomu písemný souhlas zákonného zástupce s úředně ověřeným podpise. Souhlas  se může provést přímo na tiskopise žádosti při podání  na pracovišti, kde žádáte o pas (je tedy nezbytná přítomnost zákonného zástupce).

 • Chci nahlédnout do neveřejné části Živnostenského rejstříku. Co k tomu potřebuji a co z ní mohu zjistit?

  Do neveřejné části můžete nahlédnout jen na základě soudního rozhodnutí nebo po prokázání ztráty Vaší osobě způsobenou daným subjektem (např. nezaplacená faktura). Nad rámec údajů z veřejné části rejstříku můžete zjistit rodné číslo, trvalé bydliště, odpovědného vedoucí nebo datum zahájení provozu.
 • Jak má být označena provozovna?

  Provozovna musí být trvale, zvenčí, viditelně označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. U provozoven určených pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být dále označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou, kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.
 • Mohu požádat o výdej údajů z evidence obyvatel, když mi ještě nebylo 15 let?

  Ne, musí to za Vás provést zákonný zástupce.
 • Pokud ztratím lovecký lístek, nebo mi bude odcizen, musím to hlásit na policii?

  Doporučuje se ztrátu loveckého lístku nahlásit na místně příslušném oddělení Policie ČR, aby nedošlo ke zneužití.
 • Snoubenec špatně rozumí česky, musím obstarat k uzavření manželství překladatele?

  Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, (popř. je snoubenec neslyšící nebo němý), je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
  Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
  Kategorie: Rodina
 • Jaký úřad mi vydá rodný list, pokud se dítě narodilo mimo ČR?

  Je-li dítě narozené mimo území ČR, vydá rodný list Zvláštní matrika v Brně.

 • K žádosti (o zvláštní užívání komunikace) musím doložit vyjádření od Technické správy komunikací (TSK). Na jaké oddělení, či pracoviště se mám obrátit?

  U TSK je nutné projednání na odd. koordinace, zda v požadovaném místě není plánována jiná akce, dále pak na odd. obchodním, kde žadatel obdrží Nájemní smlouvu s vyznačením záboru.

  Kategorie: Žádosti
 • Co jsou náhradní doby pojištění?

  Náhradní dobou pojištění se míní zejména: civilní služba (do 22.4.2004) a vojenská službadoba evidence u úřadu prácedoba o péči o osobu bezmocnu, závisloudoba pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnostidoba přípravy na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost u zdravotně postižených osobdoba soustavné přípravy na budoucí povolání (studium)péče o dítě do 4 let věkupobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.

 • Jak je to se stupni závislosti u osob do 18 let věku?

  I. stupeň – lehká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 4 úkonech o vlastní osobu a soběstačnosti)
  II. stupeň – středně těžká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 10 úkonech)
  III. stupeň – těžká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 15 úkonech)
  IV. stupeň – úplná závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 20 úkonech)
 • Je povinnost nechat psa trvale označit mikročipem/tetováním?

  Ano, tato povinnost vychází z vyhlášky Magistrátu hl. m. Prahy. Označeného psa je poté třeba nahlásit do evidence chovatelů psů, tu vede MHMP (MHMP - odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35, Praha 1).
 • Je nutné při přerušení živnosti udávat důvod?

  Důvod přerušení provozování živnosti se neuvádí.
 • K této životní situaci nejsou žádné otázky.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu "Kde lze řešit".

  Kategorie:
 • Které akce jsou osvobozeny od poplatku ze vstupného?

  Kulturní akce, které se konají v prostorách bez restauračního provozu s kapacitou do 3.000 osob, dále taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce s tímto související (prodloužené, závěrečné plesy apod.), charitativní akce a maturitní plesy. Pro specifikaci, zda je Vámi konaná akce osvobozena od poplatku, doporučujeme obrátit se na příslušného správce poplatku.
Strana 11 z 20První   Předchozí   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10